Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

2020/21 Termíny Kritéria Odvolání Formulář přihlášky

Vážení rodiče, milí uchazeči,
srdečně Vás zveme na ONLINE TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v termínu 18. - 23. 1. 2021.

Podrobné informace budou zveřejněny v pondělí 18. 1. 2021 od 8 hodin

Co pro Vás chystáme?

 • Základní informace o studiu, jednotlivých předmětech a aktivitách školy (informace na webu) 
 • Kritéria přijímacího řízení (informace na webu)
 • Možnost dotazů (google formulář) – již v provozu
 • Volejte ředitelce (pondělí  až čtvrtek 13 – 14 h)
 • Meet se současnými žáky (pondělí, středa, sobota  16 – 17 h, 17  – 18 h  )
 • Meet s vedením školy (úterý, čtvrtek  16 – 17 hodin)
 • Kvíz pro uchazeče (středa 15h)
K připojení na meet potřebujete běžný internetový prohlížeč na PC nebo mobilní telefon a účet na googlu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní informace:

 • budeme otevírat 3 třídy (90 uchazečů)
 • název školy: Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
 • obor vzdělávání 79 – 41 – K / 41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)
 • přijímací zkoušky – pouze státem zadávané centrální testy z MAT a CJL (Cermat)
 • v přijímacím řízením zohledňujeme  výběr olympiád, nezohledňujeme žádné další školní ani mimoškolní aktivity
 • pro uchazeče, kteří k nám podají přihlášku, budeme zdarma pořádat přípravná odpoledne. Zde si budou uchazeči moci vyzkoušet testy nanečisto. Nebude-li možná přítomnost uchazečů ve škole, zvolíme alternativní variantu. 
 • z cizích jazyků nabízíme ANJ, FRJ, NEJ, RUJ a volitelnou latinu

Upozornění:  počet procent přijatých uchazečů z počtu přihlášených prezentovaných na festivalu vzdělávání je zavádějící.
V roce 2020 jsme obdrželi 352 přihlášek a přijali uchazeče do 201. místa (57 %). Přijatí uchazeči získali v testu z čestiny nejméně 34 bodů a v testu z matematiky 27 bodů (v součtu obou testů pak  nejméně 68 bodů) a celkem za přijímací řízení 122 bodů. 
V roce 2019 jsme obdrželi 263 přihlášek a přijali uchazeče do 181. místa (69 %). Přijatí uchazeči získali v testu z čestiny nejméně 31 bodů a v testu z matematiky 20 bodů (v součtu obou testů pak  nejméně 57 bodů) a celkem za přijímací řízení 110 bodů. 
V  roce 2018 jsme obdrželi 253 přihlášek a přijali uchazeče do 182. místa (72 %). Přijatí uchazeči získali v testu z čestiny nejméně 31 bodů a v testu z matematiky 13 bodů (v součtu obou testů pak  nejméně 57 bodů) a celkem za přijímací řízení 106 bodů. 
V roce 2017 jsme obdrželi 323 přihlášek a přijali uchazeče do 189. místa (59 %). Přijatí uchazeči získali v testu z čestiny nejméně 32 bodů a v testu z matematiky 25 bodů (v součtu obou testů pak  nejméně 62 bodů) a celkem za přijímací řízení 116 bodů.