Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

2020/21 Termíny Kritéria Odvolání Formulář přihlášky

Základní informace:

  • budeme otevírat 3 třídy (90 uchazečů)
  • název školy: Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
  • obor vzdělávání 79 – 41 – K / 41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)
  • přijímací zkoušky – pouze státem zadávané centrální testy z MAT a CJL (Cermat)
  • v přijímacím řízením zohledňujeme  výběr olympiád, nezohledňujeme žádné další školní ani mimoškolní aktivity
  • pro uchazeče (bude-li to možné), kteří k nám podají přihlášku, budeme zdarma pořádat přípravná odpoledne. Zde si budou uchazeči moci vyzkoušet testy nanečisto.
  • z cizích jazyků nabízíme ANJ, FRJ, NEJ, RUJ a volitelnou latinu