Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/20

2018/2019 Termíny Kritéria Odvolání Formulář přihlášky

Srdečně zveme zájemce o studium a jejich rodiče 
na Odpoledne otevřených dveří  14. a 21. 1. 2019 vždy od 15 do 18 hodin.

Školou Vás provedou současní žáci. K dispozici Vám budou učitelé jednotlivých předmětů. 
V 15:45 h a v 16:45 h proběhne v učebně 210 schůzka s vedením školy, kde Vám budou podány základní informace o studiu a přijímacím řízení a zodpovězeny případné dotazy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní informace:

  • budeme otevírat 3 třídy (88 uchazečů)
  • název školy: Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
  • obor vzdělávání 79 – 41 – K / 41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)
  • na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení
  • prosíme o uvedení emailového kontaktu na zákonného zástupce (mimo jiné na něj budeme posílat pozvánku na přípravná odpoledne)
  • v případě, že chcete dostávat písemnosti z přijímacího řízení do datové schránky, prosíme o její uvedení na přihlášce
  • přijímací zkoušky – pouze státem zadávané centrální testy z MAT a CJL (Cermat)
  • v přijímacím řízením zohledňujeme pouze olympiády uvedené v kritériu 3 (viz. níže), nezohledňujeme žádné další školní ani mimoškolní aktivity
  • 25. 3. + 1. 4. 2019 přípravná odpoledne pro uchazečekteří k nám podají přihlášku (zdarma). V jednotlivých termínech si uchazeč může vyzkoušet vždy test z jednoho předmětu. Na tato přípravná odpoledne se předem nepřihlašuje. Pozvánku s bližšími informacemi a pokyny odešleme emailem po ukončení příjmu přihlášek. Rozdělení na skupiny CJL a MAT bude upřesněno na místě.
  • z cizích jazyků nabízíme ANJ, FRJ, NEJ, RUJ a volitelnou latinu

Pozn.
V loňském roce jsme obdrželi 253 přihlášek a přijali uchazeče do 182. místa. Přijatí uchazeči získali v testu z čestiny nejméně 31 bodů a v testu z matematiky 13 bodů (v součtu obou testů pak  nejméně 57 bodů). 
V roce 2017 jsme obdrželi 323 přihlášek a přijali uchazeče do 189. místa. Přijatí uchazeči získali v testu z čestiny nejméně 32 bodů a v testu z matematiky 25 bodů (v součtu obou testů pak  nejméně 62 bodů). 

_________________________________________________________________

Zájemce o studium srdečně zveme k našemu stánku na Festival vzdělávání a XXIV. Veletrh středních škol 2018, který se koná 22. až 24. listopadu 2018 na brněnském výstavišti v pavilónu G1 a G2.

Více informací najdete na Veletrh SŠ - BVV.