Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/21

 Na odvolání jsme 24. 6. 2020 začali obsazovat 57 volných míst. Do 30. 6. 2020 jsme přijali uchazeče do 201. místa. V současné době je kapacita školy naplněna. 

Uchazečům, kteří podali žádost o vydání nového rozhodnutí a kterým jsme nevyhověli, zašleme emailem usnesení o zastavení správního řízení z důvodu naplněné kapacity. 

_________________________________________

2. kolo přijímacího řízení pořádat nebudeme.

__________________________________________

Volná místa na školách v JMK jsou průběžně aktualizována na www.jmskoly.cz

____________________________________________________________________

Úřední hodiny pro odevzdání zápisového lístku a podání Žádosti o vydání nového rozhodnutí od středy 17. 6. 2020

každý pracovní den 8 – 12 hodin (na vrátnici školy)

v jiný čas po domluvě na tel. čísle 545 216 871

_____________________________________________

Kód, pod kterým jsou zveřejněny výsledky naleznete na pozvánce k přijímacím zkouškám (NE NA VZORU!!!) pokud jste zkoušky konali na naší škole nebo jste obdrželi email s kódem (pokud jste u nás zkoušky nekonali). Po telefonu kód nesdělujeme. Pokud kód neznáte, napište a zašleme znovu na email.

Výsledky přijímacího řízení

Pro nepřijaté uchazeče

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude dnes 16. 6. 2020 poštou (doporučeně s dodejkou) odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci, se na poště ukládá 10 dnů a pak je považováno za doručené.

Zákonný zástupce může do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat písemnou „Žádost o vydání nového rozhodnutí“. Žádost se podává až po doručení (vyzvednutí na poště) rozhodnutí o nepřijetí.

- formulář pro případné podání Žádosti o vydaní nového rozhodnutí (pro nepřijaté)

Od 24. 6. 2020 budeme žádosti vyřizovat a obsazovat volná místa podle pořadí výsledků přijímacího řízení.

Pro přijaté uchazeče

V případě, že  má uchazeč zájem nastoupit od 1. září 2020 k výše uvedenému studiu, je nutno odevzdat zápisový lístek do pěti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (nejpozději 23. 6. 2020). Na později dodané lístky nebude brán zřetel. V souladu s § 60a odst. 7 školského zákona, se při včasném nedodání zápisového lístku uchazeč vzdal práva být přijat za žáka školy.

Rozhodnutí o přijetí obdrží uchazeč při odevzdání zápisového lístku.

V příloze zaslaného emailu  zaslaného 20. 5. 2020 byla Návratka, ve které si uchazeč zvolí 2. cizí jazyk, který chce na gymnáziu studovat (NEJ, FRJ, RUJ). Pokud vybraný jazyk již uchazeč studoval, uvede na návratce počet let výuky. Návratku je  potřeba odevzdat spolu se zápisovým lístkem.

- návratka s výběrem 2. cizího jazyka (pro přijaté uchazeče) 

_____________________________________________

V úterý 16. 6. 2020 v době od 8 do 10 hodin lze podle § 38 správního řádu za účelem seznámení se s podklady pro rozhodnutí nahlédnout do spisu uchazeče. V tento moment ještě nebudou známy výsledky přijímacího řízení ani pořadí uchazečů. Lze pouze zkontrolovat, zda spis obsahuje všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Při vstupu do budovy školy je  potřeba podespast čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

_________________________________________________

8. 6. 2020 - konání státem zadavávaných přijímacích testů

Vstup do budovy školy umožněn pouze uchazečům!

Uchazeč při vstupu odevzdá podepsané čestné prohlášení.

Prosíme dodržte časy vstupů, které jsou uvedeny na pozvánce:

7:30 – 7:50h  uchazeči, konající zkoušky v učebnách U7, U8, U9, U10, U11 – učebny se nachází v 2. patře.

7:50 – 8:00h uchazeči, konající zkoušky v učebnách U1 (suterén), U2 (1. patro).

8:00 – 8:20h uchazeči, konající zkoušky v učebnách U3, U4, U5, U6 – učebny se nachází v přízemí.

______________________________________________________

29. 5. 2020 - zaslán email zákonným zástupcům uchazečů, kteří nebudou na naší škole konat přijímací zkoušky GE - kód, pod kterým budou zveřejněny výsledky PZ

__________________________________________________________

20. 5. 200 - zaslán email zákonným zástupcům 

GE Informace o pozvánce k přijímacím zkouškám a podrobné informace k PZ

1. Pro všechny uchazeče 

- upřesňující informace k PZ
- formulář pro případné podání Žádosti o vydaní nového rozhodnutí (pro nepřijaté)
- návratka s výběrem 2. cizího jazyka (pro přijaté uchazeče) 

2a. PRO UCHAZEČE, kteří naši školu měli uvedenou na přihlášce na 1. místě a budou konat státem zadávané testy na naší škole:

- uchazečům byla dnes odeslána ze systému Certis pozvánka - na email uchazeče (i zákonného zástupce)
- pokud pozvánka nedorazí,
   kontaktujte nás přes email psperkova@gymelg.cz nebo na tel. čísle 722 216 673
- v příloze naleznete vzor pozvánky, ve které jsou zvýrazněny důležité informace,
   kterých je potřeba si na pozvánce všimnout
PŘIJETÍ POZVÁNKY POTVRĎTE vyplněním
- vytištěnou pozvánku si vezměte na přijímací zkoušky
- uchazeč při vstupu do budovy odevzdá čestné prohlášení podepsané zákonným zástupce - vzor v příloze.

2b. PRO UCHAZEČE, kteří naši školu měli uvedenou na přihlášce na 2. místě a nebudou konat státem zadávané testy na naší škole, případně pro ty, kteří budou dělat státem zadávané testy na škole, kde konali talentovou zkoušku:

- uchazeči, kteří u nás přijímací zkoušky dělat nebudou, obdrží jiný email (od vedení školy) s informací o kódu (evidenční číslo přihlášky), pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

_____________________________________________________

16. 5. 2020 - zaslán email zákonným zástupcům s aktuálními informacemi o přijímacím řízení. Pokud jste email neobdrželi, obratťe se na vedení školy.

Nejdůležitější informace:

 1. Přijímací zkouška se koná 8. 6. 2020.
 2. Pozvánka bude odeslána emailem nejpozději 1. 6. 2020.
 3. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 16. 6. 2020.
 4. Místo odvolání proti nepřijetí se podává "Žádost o vydání nového rozhodnutí".
 5. Zápisové lístky je potřeba odevzdat nejpozději do 23. 6. 2020.
Materiály, které vydalo MŠMT najdete na 
 

___________________________________________________________

14. 4. 2020 - Ministerstvo školství předpokládá realizaci státem zadávaných přijímacích zkoušek v měsíci červnu.

_______________________________________________________________

Dne 30. 3. 2020 byly na email zákonných zástupců odeslány informace o úpravě přijímacího řízení.

Nejdůležitější informace:

 1.  Přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín stanoví ministerstvo.
 2. Bude pouze jeden termín přijímacích zkoušek. Uchazeč bude konat zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce na 1. místě.
 3. Pozvánka na přijímací zkoušky bude zaslána nejpozději 5 pracovních dnů před jejím konání.
 4. Naše škola zašle všem uchazečům (i těm, kteří budou konat zkoušky na jiné škole) identifikační kódy, pod kterými budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. 
 5. Jsou zkráceny všechny lhůty - např. odevzdání zápisového lístku 5 pracovních dnů atd.
 6. Nebude se podávat odvolání, po ukončení odevzdávání zápisových lístku budou volná místa (bez odvolání) nabízeny nepřijatým uchazečům podle výsledkové listiny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úřední hodiny v kanceláři školy jsou zrušeny. Pokud potřebujete něco důležitého vyřídit, volejte na 722 216 673.

Vzhledem k aktuální situaci rušíme přípravná odpoledne pro uchazeče. Zadání testů bylo zasláno na email zákonného zástupce uvedený v přihlášce. 

Řešení cvičných testů: Matematika (str1str2str3str4), Český jazyk

Pokud by někomu zadání nedorazilo (mohlo spadnout do spamu), ozvěte se a pošleme Vám email znovu.

_____________________________________________________________

Obdrželi jsme 352 přihlášek ke studiu.

______________________________________________________________

Úřední hodiny pro podání přihlášek v kanceláři gymnázia od 3. 2. 2020 do 2. 3. 2020

Po :   8:00 – 15:00 h.
Út :   8:00 – 16:00 h.
St :   7:00 – 15:00 h.
Čt :   8:00 – 15:00 h.
Pá :   8:00 – 12:00 h.

Polední pauza: Po - Pá  12:00 – 13:00 h.

Jiný čas lze domluvit ve výjimečných případech telefonicky na čísle 545 216 871.

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

____________________________________________________________________

Ke studiu budeme přijímat 85 uchazečů (3 třídy) 
do čtyřletého oboru vzdělávání 79 – 41 – K / 41 Gymnázium.

Zájemci o studium odevzdají pro 1. kolo přijímacího řízení přihlášku ke studiu na ředitelství školy (osobně, poštou) do 2. 3. 2020. Přihláška musí být do uvedeného termínu na škole (§ 60b odst. 1, školského zákona). Na přihlášku uveďte (pokud je to možné) emailovou adresu zákonného zástupce. Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Pro 1. kolo přijímacího řízení stanovujeme níže uvedená kritéria:

1.

Kritérium 1

max. 56 bodů

2.

Kritérium 2

max. 100 bodů

3.

Kritérium 3

max. 10 bodů

Celkem

max. 166 bodů

Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud v kritériu 2 získá za jednotlivé testy minimálně 10 bodů. Výsledné pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového počtu získaných bodů. 
V případě rovnosti bodů má přednost uchazeč s vyšším počtem bodů získaných v kritériu 2 za test z matematiky  v kritériu 2 za test z českého jazyka  v kritériu 1  za lepší známku z matematiky v 1. pololetí 9. třídy -> za lepší známku z matematiky v 2. pololetí 8. třídy  za lepší známku z českého jazyka v 1. pololetí 9. třídy  za lepší známku z českého jazyka v 2. pololetí 8. třídy → v testu z matematika za MA_D: úlohy ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení nestandardních úloh a problémů → v testu z českého jazyka za ČJL_C: úlohy ověřující porozumění textu.

Kritérium 1

Body budou přiděleny podle průměrů známek z devíti vybraných předmětů (CJL, MAT, FYZ, CHE, ANJ, DEJ, ZEM, přírodopis, občanská nauka) za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ nebo odpovídajících tříd víceleletých gymnázií dle následující tabulky:

Body

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Horní hranice průměru (včetně)

1,10

1,21

1,32

1,43

1,55

1,66

1,77

1,88

1,99

2,10

2,21

2,32

2,43

2,55

Pokud není některý z výše uvedených předmětů ani jeho ekvivalent vyučován, počítá se průměr známek bez něj. Pokud je na vysvědčení jedinou známkou hodnocena skupina více uvedených předmětů, počítá se známka do průměru jedenkrát. Průměry se zaokrouhlují na dvě desetinná místa podle pravidel zaokrouhlování. Slovní hodnocení na vysvědčení musí být školou převedeno pro potřeby přijímacího řízení na známky.

Kritérium 2

Výsledky centrálně státem zadávaných testů CJL, MAT (organizuje CERMAT). Za jednotlivý test lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy 100 bodů. Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud v jednotlivých testech získá nejméně 10 bodů.


Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, který společně s přihláškou (do 1. 3. 2020) doloží doporučení  školského poradenského zařízení (ŠPZ), budou v souladu s vyhláškou 27/2016 Sb. v platném znění upraveny podmínky pro konání přijímací zkoušky  podle tohoto doporučení a podle přiznaného stupně podpůrných opatření. V rámci 1. stupně podpůrných opatření se podmínky neupravují. 

Uchazeči – cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona,  nekonají na žádost test z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem. Při výsledném hodnocení se použije tzv. redukované pořadí (bez výsledků testu CJL).

Kritérium 3

Hodnotí se účast a umístění v okresním, krajském, případně celostátním kole olympiád z českého jazyka, matematiky, fyziky, chemie, biologie (olympiády jsou zařazeny do programu MŠMT Excelence ZŠ) konaných ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020. (Za každý školní rok zvlášť.)

Bodové ohodnocení výsledků ve vybraných olympiádách:

 • účast v městském nebo okresním kole: 1 b.
 • 1.– 3. místo v městském nebo okresním kole: 2 b.
 • účast v krajském kole: 3 b.
 • 1.– 6. místo v krajském kole: 4 b.
 • účast v celostátním kole: 5 b.
 • 1.– 6. místo v celostátním kole: 6 b.

Účast v olympiádě je hodnocena pouze za nejvyšší dosaženou úroveň (tzn. body za jednotlivé úrovně vypsané v bodovém ohodnocení se u stejné soutěže nesčítají!). Body z různých soutěží se sčítají do maximální výše 10 bodů. Dosažené výsledky se dokládají kopií výsledkové listiny nebo kopií diplomu, které jsou ověřeny školou. Tyto doklady jsou součástí přihlášky na střední školu a je potřeba je doručit nejpozději 15. 4. 2020 ředitelce školy. Zohledňovány budou jen vyjmenované olympiády. Na později odevzdané doklady nebude brán zřetel.

 

V Brně dně 21. 1. 2020

Mgr. Petra Šperková
ředitelka školy

_____________________________________________________________

Srdečně zveme zájemce o studium a jejich rodiče 

na Odpoledne otevřených dveří  13. a 20. 1. 2020 vždy od 15 do 18 hodin.

Školou Vás provedou současní žáci. K dispozici Vám budou učitelé jednotlivých předmětů. 
V 15:45 h a v 16:45 h proběhne v učebně 210 schůzka s vedením školy, kde Vám budou podány základní informace o studiu a přijímacím řízení a zodpovězeny případné dotazy.

___________________________________________________________________

Základní informace:

 • budeme otevírat 3 třídy (85 uchazečů)
 • název školy: Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
 • obor vzdělávání 79 – 41 – K / 41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)
 • na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení
 • prosíme o uvedení emailového kontaktu na zákonného zástupce (mimo jiné na něj budeme posílat pozvánku na přípravná odpoledne)
 • v případě, že chcete dostávat písemnosti z přijímacího řízení do datové schránky, prosíme o její uvedení na přihlášce
 • přijímací zkoušky – pouze státem zadávané centrální testy z MAT a CJL (Cermat)
 • v přijímacím řízením zohledňujeme pouze olympiády uvedené v kritériu 3 (viz. níže), nezohledňujeme žádné další školní ani mimoškolní aktivity
 • 23. 3. + 30. 3. 2020 15h - 17 h přípravná odpoledne pro uchazečekteří k nám podají přihlášku (zdarma). V jednotlivých termínech si uchazeč může vyzkoušet vždy test z jednoho předmětu. Na tato přípravná odpoledne se předem nepřihlašuje. Pozvánku s bližšími informacemi a pokyny odešleme emailem po ukončení příjmu přihlášek. Rozdělení na skupiny CJL a MAT bude upřesněno na místě.
 • z cizích jazyků nabízíme ANJ, FRJ, NEJ, RUJ a volitelnou latinu

 

Pozn.
V loňském roce jsme obdrželi 263 přihlášek a přijali uchazeče do 181. místa. Přijatí uchazeči získali v testu z čestiny nejméně 31 bodů a v testu z matematiky 20 bodů (v součtu obou testů pak  nejméně 57 bodů) a celkem za přijímací řízení 110 bodů. 
V  roce 2018 jsme obdrželi 253 přihlášek a přijali uchazeče do 182. místa. Přijatí uchazeči získali v testu z čestiny nejméně 31 bodů a v testu z matematiky 13 bodů (v součtu obou testů pak  nejméně 57 bodů) a celkem za přijímací řízení 106 bodů
V roce 2017 jsme obdrželi 323 přihlášek a přijali uchazeče do 189. místa. Přijatí uchazeči získali v testu z čestiny nejméně 32 bodů a v testu z matematiky 25 bodů (v součtu obou testů pak  nejméně 62 bodů) a celkem za přijímací řízení 116 bodů