Termíny pro přijímací řízení 2017/2018

2018/2019 Termíny Kritéria Odvolání Formulář přihlášky

 

22. - 24. 11. 2018 Veletrh SŠ - BVV
14. 1. + 21. 1. 2019 Odpoledne otevřených dveří
do 31. 1. 2019 Vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
do 1. 3. 2019 Odevzdání přihlášky ke studiu

 25. 3. + 1. 4. 2019

Dvě přípravná odpoledne k centrálně zadávaným testům z CJL a MAT
 22. 3. 2019 Odeslány emailem pozvánky na centrálně státem zadávané jednotné testy
12. 4. + 15. 4. 2019

Státem zadávané jednotné přijímací testy

 30. 4. 2019

Možnost nahlídnout do spisu před vydáním rozhodnutí

 2. 5. 2019

Výsledky přijímacího řízení - od 7 hodin u vrátnice školy spolu s možností vyzvednout si v kanceláři školy rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, eventuelně odevzdat zápisový lístek nebo podat odvolání

 

Odvolání lze podat do 3 pracovních dní ode dne doručení (vyzvednutí) rozhodnutí o nepřijetí

13. + 14. 5. 2019

Náhradní státem zadávané jednotné testy pro uchazeče, kteří se nedostavili k řádnému termíny a byli omluveni 

 17. 5. 2019

Poslední možný termín pro odevzdání zapisového lístku

 20. 5. 2019 

Vyřizování odvolání v rámci autoremedury - přijetí na volná místa vzniklá na základě neodevzdání zápisových lístků