Termíny pro přijímací řízení 2020

22. - 23. 11. 2019 Veletrh SŠ - BVV
13. 1. + 20. 1. 2020 Odpoledne otevřených dveří
do 31. 1. 2020 Vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
do 1. 3. 2020 Odevzdání přihlášky ke studiu

zrušeno 

Dvě přípravná odpoledne k centrálně zadávaným testům z CJL a MAT - zaslán email 16. 3. 2020 se zadáním civčných testů
30. 3. 2020 Zaslán email s informacemi o změně zákona
13. 5. 2020 Zaslán email s infomracemi o organizaci přijímacího řízení
 do 1. 6. 2020 Odeslány emailem pozvánky na centrálně státem zadávané jednotné testy
8. 6. 2020

Státem zadávané jednotné přijímací testy

16. 6. 2020 8-10h 

Možnost nahlídnout do spisu před vydáním rozhodnutí

16. 6. 2020 odpoledne 

Výsledky přijímacího řízení

 do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí

Podání žádosti o vydání nového rozhodnutí

 23. 6. 2020

Náhradní státem zadávané jednotné testy pro uchazeče, kteří se nedostavili k řádnému termíny a byli omluveni 

 23. 6.  2020

Poslední možný termín pro odevzdání zapisového lístku

 od 24. 6. 2020

Vyřizování Žádostí o vydání nového rozhodnutí