SRPG

Kontakt: spolek@gymelg.cz IČO: 03644405   Stanovy Přihláška

Členská schůze spolku proběhla 14. 11. 2016.  Předmětem jednání byla zpráva o činnosti za uplynulý rok, doplnění výboru spolku a zvolení kontrolní komise.

Zápis do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 20230 proběhl 15. prosince 2014.
IČO: 03644405
Bankovní spojení: 2500738502/2010

Podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku byl zřízen Spolek rodičů a přátel školy gymnázia Elgartova. Nově založený spolek chce svou prací a činností přispět k dalšímu rozvoji gymnázia, k vytváření podmínek pro zlepšení činnosti školy v oblasti výchovné, materiální a zájmové, zejména prostřednictvím:

  • finanční, hmotné a duchovní podpory školních a mimoškolních aktivit GE,
  • propagace a reprezentace GE,
  • zprostředkování zahraničních kontaktů,
  • předcházení rizikových jevů, podporou aktivit eliminujících sociálně patologické jevy,
  • výpomoci sociálně slabším studentům GE,
  • podle možností podporou těchto dalších oblastí: kulturní, vzdělávací a sportovní činnost, partnerské a rodinné vztahy.

Členem se může stát každá fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, která podá písemnou přihlášku do spolku a která současně souhlasí se stanovami a podporuje cíle spolku.

Zájemci o práci v užším orgánu spolku, tj. výboru spolku, nechť kontaktují Mgr. Petra Odstrčila.

Zápis z ustavující schůze