SOČ 2012/213

 Středoškolská odborná činnost

Školní kolo SOČ proběhlo v březnu 2013, představily se v něm velice zdařilé práce z oborů biologie, historie a teorie kultury. Nejprve do městského a následně i krajského kola postoupilo společné dílo třeťaček Kristýny Kalábové a Denisy Uherkové - Biologie původce nekrózy jasanů Chalara fraxinea (teleomorfa Hymenoscyphus pseudoalbidus) na vybrané lokalitě v okolí Brna, v krajském kole byla úspěšně prezentována i práce maturanta Václava Vlčka – Když bylo Krásensku nejhůř. Až do celostátního kola se dostal výtvor žáka 2. ročníku Tomáše Malečka, jenž představil Fenomén Cimrman.

Cimrman v celostátním kole

 V říjnu 2012 jsem se rozhodl zapojit do projetku Středoškolské odborné činnosti. Protože mým nejoblíbenějším divadlem je Divadlo Járy Cimrmana, rozhodl jsem se psát o něm. Práce spadala do jednoho z osmnácti oborů – oboru č. 15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby. V březnu 2013 jsem práci dopsal, měla 75 stran. Když jsem začínal, domníval jsem se, že napíšu dvacet stran a bude hotová, ale konečný výsledek překvapil nejen mne.

 

Školním kolem jsem prošel bez problémů, o měsíc později následovalo kolo okresní. To se konalo na Gymnáziu Terezy Novákové v Brně-Řečkovicích. Ve třídě, kde probíhala obhajoba, se mnou sedělo dalších pět studentů, všichni jsme představili svou prezentaci a verdikt zněl, že postupují čtyři. Já jsem byl právě ten čtvrtý, tudíž jsem postoupil do krajského kola.

 

Krajské kolo se konalo v květnu na Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše. Porota, téměř ve stejném složení, posuzovala naše práce, avšak nová porotkyně, která v okresním kole nebyla, milovala Cimrmany. Po vyslechnutí všech obhajob jsme byli obeznámeni s výsledky. Postupovali pouze dva, já jsem se umístil na třetím místě, což byl náhradník. Nezbylo nic než čekat, jestli nedojde zpráva, zda postupuji nebo nepostupuji. Koncem května mi došel mail od pořadatelky celostátního kola, že mám postup v kapse.

 

Celostátní přehlídka se odehrávala celý víkend od pátku 14. do neděle 16. června v Brně na kolejích MU a na Výstavišti. První den bylo slavnostní zahájení a druhý den přišly hned od osmi ráno obhajoby. Odprezentoval jsem jako pátý. Nebylo to ale nejjednodušší, jelikož týden před celostátní přehlídkou zemřel herec Divadla Járy Cimrmana Jan Kašpar. Bylo mi jasné, že nějaké umístění na vyšším místě už nehrozí, protože i tak jsem do celostátního kola postoupil jako náhradník. V neděli v rotundě na Výstavišti proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. Sice jsem se neumístil mezi prvními, ale kromě trička s logem SOČ jsem si odnesl spoustu zkušeností. I tak jsem se dostal neuvěřitelně vysoko, s čímž nikdo, ani já, předtím nepočítal.

 

Tomáš Maleček, 2.B

 

 

 

Typ článku: