Na základě usnesení vlády ČR č. 1197, 1198 a 1199 ze dne 20. 11. 2020 se 
od 25. 11. 200 do 12. 12. 2020 zakazuje osobní přítomnost  žáků 1. - 3. ročníků  SŠ, výjimku tvoří žáci 4. ročníků. Povoleny jsou individuální konzultace (jeden žák = 1 pedagog).
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 25. 11. žáci 1. - 3. ročníků pokračují v DISTANČNÍ VÝUCE  podle nově upraveného rozvrhu. Pro žáky jsou výjimečně se souhlasem ředitelky umožněny konzultace v budově školy, ale vždy 1 žák = 1 učitel.

Od 25. 11. žáci 4. ročníků přechází na PREZENČNÍ VÝUKU S VÝJIMKOU VOLITELNÝCH SEMINÁŘŮ A PŘEDMĚTŮ. Na základě rozhodnutí ředitelky se nebudou po dobu tohoto opatření vyučovat volitelné předměty. Volitelné semináře budou nahrazeny online konzultacemi v pevně stanovený rozvrh. Nové krizové opatření zakazuje nehomogenní skupiny a volitelné semináře a předměty tuto podmínku nesplňují. Vzhledem k této situaci došlo k úpravě rozvrhů.

Rozvrhy najdete ve Škole online. Začátky a konce hodin od 25. 11. 2020 budou posunuty zpět na původní časy z prezenční výuky. Ve Škole online bude upraveno až v úterý večer. 

Od 26. 11. 2020 se obnovuje pro 4. ročníky stravování ve školní jídelně. Jídelníček najdete na www.strava.cz. Vzhledem k menšímu počtu obědů je potřeba objednávat s předstihem!
------------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka je pro žáky povinná a pokud se jí žák nemůže účastnit, omlouvá se třídnímu učiteli v souladu se školním řádem (jako při prezenčním studiu). Za omluvitelnou absenci žáka se považuje nutná návštěva lékaře, nemoc a důležité rodinné nebo osobní důvody. Neúčast na distanční výuce z důvodu brigád apod. se nepovažuje za omluvitelnou absenci.
Distanční výuka se skládá z online výuky dané rozvrhem, který je zveřejněn ve škole online, a z plnění zadaných úkolů. Všechny materiály a úkoly jsou zveřejňovány v Google Classroom, kde každý předmět a každá třída (skupina) má svoji učebnu. Každý předmět (mimo TEV, HV, VV) má týdně alespoň jednu online hodinu, která může mít podobu klasické hodiny nebo konzultace.

Případné změny a další informace  budeme dle aktuální situace  zveřejňovat na webových stránkách www.gymelg.cz a zasílat emailem rodičům i žákům.

Aktuality

Bude

pro studenty pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

VSCHT Praha nabízí online konzultace z chemie, matematiky a biologie zdarma.

Bylo

Už za čtyři roky bude mít 200. výročí vydání nejznámější spis Jana Kollára, Slávy dcera.

Po házecím rozjezdu je tu výsledek první tělocvikářské výzvy. Podívejte se, jak povedla. 

Měsíc už sedíme doma nebo ve škole u počítačů. Je třeba se hýbat. A smát. 

Nová krev, nové tváře, nové příběhy ke čtení. Přestože je rok 2020 až děsivě bláznivý, některé věci se nemění. Přišli prváci. A jak jsou šikovní, to můžete posoudit sami.

Nevím, jak to dělám, ale pořád mám nějaké resty.

I když jsou školy zavřené, mohou vznikat zajímavé věci. V letošním roce bude i Veletrh středních škol (tedy Festival vzdělávání) probíhat neobvykle – online.

Jednou větou očima účastníků.

Na závěr školního roku jsem se zúčastnil celostátního kola Zeměpisné olympiády v Jílovém u Prahy.

Nejen vzdělávacími úkoly živ je student!

Takhle se zase motalo.

Stránky