Hygienická a protiepidemická pravidla

  • Ve všech prostorách budovy školy se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest.

  • Osobám, které jeví známky respiračních onemocnění, je zakázán vstup do budovy školy.

  • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, kabinetě, jídelně, tělocvičně, toaletě jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

  • Všechny osoby, které se pohybují po budově školy, mají povinnost dbát zásad hygieny a neohrožovat zdraví ostatních.

Aktuality

Bylo

Na závěr školního roku jsem se zúčastnil celostátního kola Zeměpisné olympiády v Jílovém u Prahy.

Nejen vzdělávacími úkoly živ je student!

Takhle se zase motalo.

Před dávnými a dávnými časy (měřeno pocitem v karanténě) jsme ve 3. B řešili ruskou literaturu 1. pol. 20. století. Studenti dostali následující zadání:

Cyklus „Jak se žije v koronténě“ nám odumřel s tím, jak se neobvyklý stav stal normálním, jak jsme si na něj zvykli.

Martin Mlečka vyhrál krajské kolo Zeměpisné olympiády a postoupil do celostátního. 

Vladislav Vančura patří k nejnáročněj

Ještěže máme tak krásné počasí. Hned se celá ta podivná situace dá lépe přežít a také máme konečně více času a příležitosti poznávat přírodu zblízka.

Kdo se do toho vrhl po hlavě a natáčel a vymýšlel a spolupracoval a nasmál se a udělal nám radost a pobavil nás?

Pokud mě něco překvapilo, pak skutečnost, jak svědomitě se studenti zhostili úkolů při výuce online.

Stránky