Fyzika

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Pro všechny

 Maturitní okruhy

 

 

Laboratorní protokoly

pro 1. ročník pro 3. ročník

CHYBY MĚŘENÍ

OBJEM A HUSTOTA

ZRYCHLENI

MĚŘENÍ SOUČINITELE SMYKOVÉHO TŘENÍ

PŘEMĚNY ENERGIE (Open office, pdf)

PŘEMĚNY ENERGIE (Pp)

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN

URČENÍ MĚRNÉ TEPELNÉ KAPACITY VODY EL. KALORIMETREM

URČENÍ MĚRNÉ TEPELNÉ KAPACITY PEVNÉ LÁTKY

URČENÍ SETRVAČNÉ HMOTNOSTI TĚLESA
MECHANICKÝM OSCILÁTOREM

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

EL. ODPOR

INDUKČNOST CÍVKY 

 

URČENÍ CHARAKTERISTIK POLOVODIČOVÝCH DIOD