Květen 2018

Autor: jkrecek, 9. 5. 2018

Odkudsi ke mně
líbezně pěje
v neznámé řeči
neznámý pták.

Píšu mu, kamsi,
neznámý člověk
neznámou řečí,
lítostný verš.

Dozpíval. Dopsal jsem.
Píseň je celá.

(Vít Slíva: Soutoky světelných řek, Slezský dvojhlas)

Autor: holzbech, 3. 5. 2018

V rámci projektu Zapojení odborníka do praxe proběhla ve třídě 1.C výuka biologického cvičení na odborném pracovišti Masarykovy univerzity. Žáci si zopakovali a doplnili vědomosti o struktuře a funkci DNA, k čemuž přispělo i sestavení jejího trojrozměrného modelu. V praktické části pak plnili dva úkoly. Připravili si preparát obarvených buněk ze sliznice dutiny ústní, buňky a jejich jádra pak pozorovali pod

Autor: jkrecek, 1. 5. 2018

„Karlova bouda stojí na malé mýtince uprostřed hustého lesa ve svahu vysokého kopce, jehož vrchol nedohlédneme. Když se postavím před chatu a zahledím se do okolí, jímž protéká Labe (v tom tichu je i slyšet!), uvidím kýčovitý, ale půvabný obrázek starých i novějších horských chalup na protější stráni, a když se podívám blíž, můžu na louce pod chatou pozorovat Mánkovu kobylu, jak se líně a nevzrušeně pase. Je to rovněž kýčovitý, ale zato velmi uklidňující pohled, který jsme si ovšem dopřáli až v podvečer, kdy jsme se konečně vzpamatovali z okolností příjezdu.“

(Michal Přibáň: Všechno je jenom dvakrát, s. 23)