Přijímací zkoušky

Dne 9. 3. 2023 byla na email zákonného zástupce (uvedený v přihlášce) odeslána pozvánka na PŘÍPRAVNÁ ODPOLEDNE, níže uvedeného znění. Pokud jste pozvánku neobdrželi, napište na email psperkova@gymelg.cz.

Všechny uchazeče o studium, kteří k nám podali přihlášku ke studiu, srdečně zveme

NA DVĚ PŘÍPRAVNÁ ODPOLEDNE K CELOSTÁTNÍM TESTŮM

z českého jazyka a z matematiky, která se budou konat 20. 3. 2023 (pondělí) a 27. 3. 20223(pondělí) vždy 15 – 17 hodin v budově gymnázia.

Na přípravná odpoledne se nepřihlašuje (počítáme předběžně ze všemi).

Naši učitelé pro vás připravili test z matematiky a test z českého jazyka, který si zkusíte vypracovat do záznamového archu tak, jak to bude i u přijímacích zkoušek. Čas na vypracování přípravných testů bude pouze 60 minut (vždy od 15 do 16 hodin). V druhé hodině vám pak naši učitelé předvedou správné řešení a zodpoví vaše dotazy. Uchazeči si test budou opravovat sami.

Ve výjimečných případech, pokud se můžete dostavit pouze na jeden termín a chcete si vybrat mezi MAT a CJL (druhý test dostanete s sebou), napište na  email  ldalecka@gymelg.cz do úterý 14. 3. 2023 12 hodin.

Rozdělení do skupin (CJL, MAT) se dozvíte na místě v den konání. Dostavte se prosím s mírným předstihem do budovy školy vybaveni rýsovacími a psacími potřebami.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na Vás.

S pozdravem

Petra Šperková


Obdrželi jsme 323  přihlášek.


Příjem přiihlášek ukončen.

Podání přihlášek ke studiu od 1. 2. 2023 do 1. 3. 2023

Prosím dokládejte jen olympiády od okresního kola výše viz kritéria. Na přihlášce napište čitelně e-mail zákonného zástupce, na který budete dostávat aktuální informace o přijímacím řízení.

Na přihlášce nevyžadujeme zdravotní potvrzení.

Doručení poštou nebo datovou schránkou (ID školy: kihxguj)

Při zasílání poštou je nutné, aby přihláška byla nejpozději 1. 3. 2022 doručena škole.

V případě datové schránky nestačí na naskenované přihlášce podpis uchazeče – musí být ověřený (tzn. elektronický).

Doručení osobně – do kanceláře gymnázia v úřední hodiny.

Úřední hodiny pro podání přihlášek v kanceláři gymnázia

Po 8:00–12:00 h., 13:00–15:00 h.
Út 8:00–12:00 h., 13:00–17:00 h.
St 8:00–12:00 h., 13:00–15:00 h.
Čt 8:00–12:00 h., 13:00–15:00 h.
8:00–12:00 h.

Pokud Vám čas nevyhovuje, můžete se individuálně domluvit telefonicky na čísle 545 216 871 nebo e-mailem na office@gymelg.cz.


POZOR na dopravu v okolí Tomkova náměstí!

https://www.dpmb.cz/omezeni-prujezdu-pres-tomkovo-namesti-aktualizace-od-7-1-2023

V termínu 13. 1. – 30. 6. 2023  v ul. Provazníkova bude dopravní režim 2+2, nebude nadále možný průjezd vozidel z Dukelské tř. do ul. Valchařské ani v opačném směru. Zachován bude pouze průjezd MHD.


Srdečně zveme uchazeče a jejich rodiče na  ODPOLEDNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, která se uskuteční 9. 1. a 16. 1. 2023 od 15 do 18 hodin.

reklama na šalině


Základní informace

 • Budeme otevírat 3 třídy (90 uchazečů).
 • Název školy: Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
 • Obor vzdělávání 79 – 41 – K / 41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)
 • Přijímací zkoušky – pouze státem zadávané centrální testy z MAT a CJL (Cermat)
 • V přijímacím řízením zohledňujeme  pouze vybrané olympiády, nezohledňujeme žádné další školní ani mimoškolní aktivity.
 • Podrobná kritéria přijímací řízení najdete na záložce – Kritéria.
 •  9. 1. a 16. 1. 2023 od 15:00 do 18:00 hodin budeme pořádat dvě odpoledne otevřených dveří.
 • Pro uchazeče, kteří k nám podají přihlášku, budeme zdarma pořádat přípravná odpoledne v termínech 20. + 27. 3. 2023 (pondělí). Zde si budou uchazeči moci vyzkoušet testy nanečisto. Testy jsou originální, škola si je připravuje sama podle testů z minulých let. Na přípravná odpoledne se nepřihlašuje. Zákonný zástupce obdrží na email uvedený v přihlášce ke studiu pozvánku s podrobnými informacemi.
 • Z cizích jazyků nabízíme ANJ, FRJ, NEJ, RUJ a volitelnou latinu.
 • Více se o jednotlivých předěmtech najdete na https://www.gymelg.cz/studium/predmety a na záložce studium https://www.gymelg.cz/studium
 • Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Jak to chodí na Elgartce - video

Upozornění:  počet procent přijatých uchazečů z počtu přihlášených prezentovaných na festivalu vzdělávání a v katalogu SŠ je zavádějící.

 • V roce 2022 jsme obdrželi 301 přihlášek a přijali uchazeče do 194. místa (64 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 28 bodů a v testu z matematiky 25 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 65 bodů) a celkem za přijímací řízení 120 bodů.
 • V roce 2021 jsme obdrželi 309 přihlášek a přijali uchazeče do 181. místa (59 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 32 bodů a v testu z matematiky 23 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 62 bodů) a celkem za přijímací řízení 117 bodů.
 • V roce 2020 jsme obdrželi 352 přihlášek a přijali uchazeče do 201. místa (57 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 34 bodů a v testu z matematiky 27 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 68 bodů) a celkem za přijímací řízení 122 bodů.
 • V roce 2019 jsme obdrželi 263 přihlášek a přijali uchazeče do 181. místa (69 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 31 bodů a v testu z matematiky 20 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 57 bodů) a celkem za přijímací řízení 110 bodů.
 • V roce 2018 jsme obdrželi 253 přihlášek a přijali uchazeče do 182. místa (72 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 31 bodů a v testu z matematiky 13 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 57 bodů) a celkem za přijímací řízení 106 bodů.
 • V roce 2017 jsme obdrželi 323 přihlášek a přijali uchazeče do 189. místa (59 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 32 bodů a v testu z matematiky 25 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 62 bodů) a celkem za přijímací řízení 116 bodů.

Prezentace o škole