Bylo

Autor: mslovackova, 30. 9. 2022

V září se třídy 3.A a 3.C  zúčastnili sportovního kurzu v Pasohlávkách.

Hlavní skupina vyrazila v neděli na kole od budovy gymnázia, v průběhu etapy čelila dvěma poměrně silným průtržím mračen, ale statečně dorazila do kempu Laguna. 

Pondělní výlet pro cyklisty i pěší vedl do Mikulova, počasí nám přálo, užili jsme si sportu i kulturně poznávací činnosti. V úterý cyklisté vyrazili směr Hustopeče, pěší skupina se vydala poznávat okolí Novomlýnských nádrží, jejich historii a okolní přírodu.

Středeční pěší výlet do Iváně byl spojen s poznáním, vztahujícím se k regionu pěstování vína. Dozvěděli jsme se něco o procesech sklízení i výroby. 

Autor: ldalecka, 14. 9. 2022

O digitální gramotnosti žáků se dnes hodně píše a mluví, zejména v souvislosti s revizemi Rámcového vzdělávacího programu. Výuka fyziky na gymnáziu nabízí mnohé využití technologií, ať už se jedná o pouštění videí z YouTube, na nichž můžeme zhlédnout fyzikální pokusy, které bychom sami nedokázali zrealizovat, či třeba o využívání mobilních aplikací, které umí změřit decibely, ukázat frekvenční analýzu zvuku a mnoho dalšího.

Autor: demmertova, 13. 9. 2022

Náš projekt nazvaný Do hlubin dějin umění začal setkáním v Brně ve dnech 30. 5. – 3. 6. 2022. Přijeli k nám žáci z Gymnázia Ferdinanda Porsche ze Stuttgartu a čekal nás pestrý společný program.

Ukázali jsme jim školu, zažili zajímavý workshop s naším učitelem výtvarné výchovy Romanem Pláškem, zavítali jsme do několika galerií, Brno jsme si prohlédli z věže Staré radnice.

V zahradě vily Löw – Beer jsme malovali akvarely, prošli jsme se zahradou vily Tugendhat. Na Špilberku jsme viděli rozsáhlou výstavu a společně se vyfotili.

Autor: mslovackova, 30. 8. 2022

Přestože Martin Mlečka v květnu úspěšně odmaturoval a jeho další kroky budou směřovat jiným směrem, než ke geografii, o prázdninách se ještě zúčastnil mezinárodní zeměpisné olympiády IGEO, kam se probojovali čtyři nejlepší účastníci celostátního kola ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY.

Jak akce probíhala si můžete přečíst, samozřejmě s Martinovým svolením, v jeho dopise:

Autor: holzbech, 18. 8. 2022

Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pořádá v rámci Dotačního programu MŠMT

 

Dny chemie“

ve dnech 5. až 7. září 2022

v prostorách Univerzitnního kampusu Bohunice.

 

Součástí programu jsou efektní chemické pokusy, práce v laboratoři, popularizační přednášky, ...

Bližší informace a celý program jsem vám poslala do školního mailu.

Na Dny chemie se mohou přihlásit studenti středních škol se zájmem o chemii.

Autor: ldalecka, 7. 10. 2021

Máte lepší nápad, jak strávit poslední prosluněný zářijový den, než u vody? Ne každý si to může v pracovním týdnu dovolit. Ale my jsme v rámci seminářů PC2 a BC3 s přírodovědně nadšenými studenty spojili příjemné s užitečným a prožili den u řeky Svitavy ve společnosti odborníků z centra Přírodovědecké fakulty MU Recetox.

Centrum se zabývá výzkumem a výukou v oblasti managementu enviromentálních a zdravotních rizik souvisejících s chemickými látkami kolem nás. Jejich pole působnosti je po celém světě.