Srpen 2022

Autor: mslovackova, 30. 8. 2022

Přestože Martin Mlečka v květnu úspěšně odmaturoval a jeho další kroky budou směřovat jiným směrem, než ke geografii, o prázdninách se ještě zúčastnil mezinárodní zeměpisné olympiády IGEO, kam se probojovali čtyři nejlepší účastníci celostátního kola ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY.

Jak akce probíhala si můžete přečíst, samozřejmě s Martinovým svolením, v jeho dopise:

Autor: jkrecek, 30. 8. 2022

Když jsme se vraceli z Anglie, požádali jsme účastníky, aby nám o svých zážitcích napsali. Výzva se, pravda, příliš neujala – mnozí slíbili, ale skutek utek. Abyste se naladili na nové zážitky v nadcházejícím školním roce, přinášíme dvě svědectví a připomínáme, že přestože letos neplánujeme jet do Anglie, můžete přemýšlet třeba nad výměnným pobytem s budapešťským gymnáziem…

Autor: holzbech, 18. 8. 2022

Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pořádá v rámci Dotačního programu MŠMT

 

Dny chemie“

ve dnech 5. až 7. září 2022

v prostorách Univerzitnního kampusu Bohunice.

 

Součástí programu jsou efektní chemické pokusy, práce v laboratoři, popularizační přednášky, ...

Bližší informace a celý program jsem vám poslala do školního mailu.

Na Dny chemie se mohou přihlásit studenti středních škol se zájmem o chemii.