horniny

Autor: kkucerova, 2. 5. 2023

Když se studentů zeptám, kterou část biologie mají nejméně rádi, dostanu obvyklou odpověď. "Šutrologii". Já vím, našly by se výjimky. Třeba Dan ze 3. B  geologii miluje. A taky paní doktorka Pavla Hršelová z Moravského zemského muzea. S tou jsme mohli její nadšení pro minerály a horniny sdílet v rámci dubnových biologických cvičení pro 1. ročníky. Uvědomili jsme si, jak bychom byli bez této neživé přírody nemožní a jaké výdobytky každodenního života bychom museli postrádat. Včetně mobilu. Jestlipak víte, proč? 

Mgr. Dagmar Muzikářová