Studium

Jsme státní čtyřleté všeobecné gymnázium.

Obor vzdělávání (kód a název): 79-41-K/41 Gymnázium

Školní řád

Školní vzdělávací program – platný od 1. 9. 2023 (pro školní rok 2023/2024 platný pro 1. ročník)

Školní vzdělávací program – platný od 1. 9. 2021 (pro školní rok 2023/2024 platný pro 2. a 3. ročník)

 

Školní vzdělávací program – platný od 1. 9. 2017 (pro školní rok 2023/2024 platný pro 4. ročník)

 

1. ročník

Všichni žáci studují anglický jazyk a zvolí si druhý cizí jazyk (FJ, NJ, RJ) podle svého zájmu a možností školy. V estetické výchově si vyberou mezi výtvarnou nebo hudební výchovou. Další výuka je pro všechny studenty stejná.

2. ročník

Výuka se diferencuje podle zájmu studentů. Studenti si vybírají jeden volitelný seminář s dvouhodinovou dotací.

3. ročník

Studenti si vybírají dva volitelné semináře.

4. ročník

Studenti si volí tři volitelné semináře a jeden volitelný předmět (2x 1hod. týdně).

V rámci volitelných seminářů nabízíme:

V rámci volitelných předmětů nabízíme:

Každý rok otevíráme a upravujeme semináře podle zájmu studentů, popřípadě vytváříme semináře kombinované z více předmětů