Studium

Jsme státní čtyřleté všeobecné gymnázium.

Obor vzdělávání (kód a název): 79-41-K/41 Gymnázium

1. ročník

Všichni žáci studují anglický jazyk a zvolí si druhý cizí jazyk (FJ, NJ, RJ) podle svého zájmu a možností školy. V estetické výchově si vyberou mezi výtvarnou nebo hudební výchovou. Další výuka je pro všechny studenty stejná.

2. ročník

Výuka se diferencuje podle zájmu studentů. Studenti si vybírají jeden volitelný seminář s dvouhodinovou dotací.

3. ročník

Studenti si vybírají dva volitelné semináře.

4. ročník

Studenti si volí tři volitelné semináře a jeden volitelný předmět (2x 1hod. týdně).

V rámci volitelných seminářů nabízíme:

 • konverzace z anglického, německého, francouzského a ruského jazyka
 • latinu
 • společensko-vědní seminář
 • dějepisný seminář
 • zeměpisný seminář
 • dějiny umění
 • chemický seminář
 • biologický seminář
 • matematický seminář
 • fyzikální seminář
 • seminář z informatiky

V rámci volitelných předmětů nabízíme:

 • současný svět
 • matematické aplikace
 • člověk a příroda
 • svět umění

Každý rok otevíráme a upravujeme semináře podle zájmu studentů, popřípadě vytváříme semináře kombinované z více předmětů