Přijímací zkoušky

Vážení rodiče budoucích žáků, budoucí žáci,

srdečně Vás zveme na informační schůzku, která proběhne v pondělí 10. 6. 2024 od 16:30 hodin v budově školy.


Výsledky přijímacího řízení   15. 5. 2024 .


Přípravná odpoledne pro uchazeče, kteří si nás v přihlášce dali na 1. místo,  proběhnou  18. + 25. 3. 2024 (pondělí) od 15 hodin do 17 hodin.  Na tyto odpoledne se nepřihlašuje.

Pozvánky s organizačními informacemi byly zaslány na email zákonného zástupce , který byl uvedený v Dipsy. Pokud někomu email nedorazil, napište na psperkova@gymelg.cz.


Obdrželi jsme 400 aktivních přihlášek.

Na 1. místě si nás vybralo 112 uchazečů, na 2.  místě 160, na 3. místě 125, na 4. a 5. místě (talentové zkoušky) 3 uchazeči.


Základní informace

 • Budeme otevírat 3 třídy (88 uchazečů).
 • Název školy: Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
 • Obor vzdělávání 79 – 41 – K / 41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)
 • Přijímací zkoušky – pouze státem zadávané centrální testy z MAT a CJL (Cermat)
 • V přijímacím řízením zohledňujeme  pouze vybrané olympiády, nezohledňujeme žádné další školní ani mimoškolní aktivity.
 • Podrobná kritéria přijímací řízení najdete na záložce – Kritéria. 
 •  Budeme pořádat dva dny otevřených dveří 13. 1. 2024 (sobota) 9-16 hodin a 22. 1. 2024 (pondělí) 15-18 hodin. 
 • Pro uchazeče, kteří k nám podají přihlášku a budou nás mít na 1. místě, budeme zdarma pořádat přípravná odpoledne v termínech 18. + 25. 3. 2024 (pondělí). Zde si budou uchazeči moci vyzkoušet testy nanečisto. Testy jsou originální, škola si je připravuje sama podle testů z minulých let. Na přípravná odpoledne se nepřihlašuje. Zákonný zástupce obdrží na email uvedený v přihlášce ke studiu pozvánku s podrobnými informacemi.
 • Z cizích jazyků nabízíme ANJ, FRJ, NEJ, RUJ a volitelnou latinu. Druhé cizí jazyky otevíráme podle zájmu přijatých uchazečů a možností školy.
 • Více se o jednotlivých předěmtech najdete na https://www.gymelg.cz/studium/predmety a na záložce studium https://www.gymelg.cz/studium
 • Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení.
 • Informace o letošním průběhu přijímacího řízení najdete na https://www.prihlaskynastredni.cz/ .

Jak to chodí na Elgartce - video

 

Upozornění:  počet procent přijatých uchazečů z počtu přihlášených prezentovaných na festivalu vzdělávání a v katalogu SŠ je zavádějící.

 • V roce 2024 jsme obdrželi 400 přihlášek (3 přihlášky)ke studiu a přijali uchazeče do 244. místa (61 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 31 bodů a v testu z matematiky 30 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 75 bodů) a celkem za přijímací řízení 104 bodů ze 138 (75,4 % možných bodů).
 • V roce 2023 jsme obdrželi 299 přihlášek (2 přihlášky) ke studiu a přijali uchazeče do 195. místa (65 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 32 bodů a v testu z matematiky 26 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 66 bodů) a celkem za přijímací řízení 122 bodů ze 166 (73,5 % možných bodů).
 • V roce 2022 jsme obdrželi 301 přihlášek a přijali uchazeče do 194. místa (64 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 28 bodů a v testu z matematiky 25 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 65 bodů) a celkem za přijímací řízení 120 bodů  ze 166 (72,3 %).
 • V roce 2021 jsme obdrželi 309 přihlášek a přijali uchazeče do 181. místa (59 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 32 bodů a v testu z matematiky 23 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 62 bodů) a celkem za přijímací řízení 117 bodů ze 166 (70,5 %).
 • V roce 2020 jsme obdrželi 352 přihlášek a přijali uchazeče do 201. místa (57 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 34 bodů a v testu z matematiky 27 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 68 bodů) a celkem za přijímací řízení 122 bodů ze 166 (73,5 %).
 • V roce 2019 jsme obdrželi 263 přihlášek a přijali uchazeče do 181. místa (69 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 31 bodů a v testu z matematiky 20 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 57 bodů) a celkem za přijímací řízení 110 bodů ze 166 (66,3 %).
 • V roce 2018 jsme obdrželi 253 přihlášek a přijali uchazeče do 182. místa (72 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 31 bodů a v testu z matematiky 13 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 57 bodů) a celkem za přijímací řízení 106 bodů ze 166 (63,9 %).
 • V roce 2017 jsme obdrželi 323 přihlášek a přijali uchazeče do 189. místa (59 %). Přijatí uchazeči získali v testu z češtiny nejméně 32 bodů a v testu z matematiky 25 bodů (v součtu obou testů pak nejméně 62 bodů) a celkem za přijímací řízení 116 bodů ze 166 (69,9 %).