Úřední deska

Gymnázium Brno, Elgartova,
příspěvková organizace
Elgartova 689/3, Brno, 614 00

 

IČO 00558974
IZO 000558974
REDIZO 600013421

datová schránka ID: kihxguj

Zřizovatel školy
Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 449/3, 60182 Brno,
aktuální zřizovací listinu vydala Rada Jihomoravského kraje dne 30. 5. 2015 č.j. 20/3

Ředitelka školy:  Mgr. Petra Šperková (psperkova@gymelg.cz)

Druh a typ studia: čtyřleté denní studium

Obor vzdělávání (název a kód) : Gymnázium (79-41-K/41) 

Datum zařazení do sítě škol
Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol č.j. 13221/96-61-07 ze dne 2.7.1996.

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

J. K. accounting s.r.o.
Bc. Jaroslav Kocián

tel: +420/725 654 319
gdpr@jkaccounting.cz

GDPR informace (pdf)