ozobot

Autor: bhavirova, 20. 10. 2018

Studenti naší školy v hodinách informatiky programují BBC microbit. Mají dobré nápady, učí se navzájem a vedou kroužky pro děti z blízké základní školy. V rámci Evropského týdne programování svoje znalosti a dovednosti posunuli dále.

Úvod do programování s ozoboty

Studenti druhého ročníku během týdne po skupinkách prezentovali programování s ozoboty na papíře i v počítači všem třem třídám prvního ročníku. Obohatili a nadchli i vyučujícího. Velkým přínosem pro ně bylo vyzkoušet si v praxi, jaké je to předávat informace a dovednosti.

Autor: bhavirova, 8. 10. 2018

V roce 2017 byla naše účast na Evropském týdnu programování velmi úspěšná. Podařilo se navázat spolupráci čtyřletého gymnázia Elgartova a základní školy Gajdošova a na obou školách zkvalitnit i zatraktivnit výuku informatiky.

Gymnázium Brno, Elgartova

V rámci akce „Programujeme s micro:bity“ studenti třetích ročníků gymnázia ve dvojicích či trojicích sami vedli hodiny informatiky v nižších ročnících. Představili kapesní programovatelný počítač BBC micro:bit a jeho programování pomocí bloků. Samotní lektoři se tím velmi rozvíjeli a zdokonalovali v prezentačních dovednostech.