Termíny

10.+17. 1. 2022 Odpoledne otevřených dveří
do 31. 1. 2022 Vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
do 1. 3. 2022 Odevzdání přihlášky ke studiu
do 14. 3. 2022 Budou odeslány emailem pozvánky na přípravná odpoledne
21. + 28. 3. 2022 Dvě přípravná odpoledne k centrálně zadávaným testům z CJL a MAT
do 28. 3. 2022 Budou odeslány emailem pozvánky na centrálně státem zadávané jednotné testy
12. a 13. 4. 2022  Státem zadávané jednotné přijímací testy
asi 29. 4. 2022 Možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí
do 2. 5. 2022  Výsledky přijímacího řízení
10. a 11. 5. 2022 Náhradní státem zadávané jednotné testy pro uchazeče, kteří se nedostavili k řádnému termíny a byli omluveni 
??. 5. 2022 Poslední možný termín pro odevzdání zápisového lístku