Vyhlášení voleb do školské rady

Napsal uživatel ldalecka dne St, 27. 03. 2024 – 14:26

Ředitelka školy Mgr. Petra Šperková vyhlašuje podle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a dalších souvisejících předpisů volby do školské rady Gymnázia Brno, Elgartova, příspěvková organizace.

Datum konání voleb: 8. dubna 2024

Zveřejnění výsledků voleb: 9. dubna 2024

Volby tří členů školské rady, kteří budou zastupovat pedagogické pracovníky školy, se uskuteční

v pondělí 8dubna 2024 14:00 – 15:00 h.

Volby tří členů školské rady, kteří v ní budou zastupovat zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků, se uskuteční v pondělí 8dubna 2024

zletilí žáci školy 11:30 12:00 a 12:45 – 13:15 před knihovnou

zákonní zástupci nezletilých žáků 16:00 – 17:30 během třídních schůzek

Kandidáti z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

1. Mgr. Miriam Bartošovská, nar. 1969, manažer/hotelier, matka žáka z 2. C

2. Mgr. Kateřina Soukupová, nar. 1974, učitelka, matka žáka z 2. B

3. Lenka Budišová, nar. 1971, odhadce nemovitostí, matka žáka z 1. C

4. Zlata Oršulíková, nar. 1974, zástupce ředitele pro ekonomickou činnost, matka žákyně z 2. B

5. RNDr. Ivo Petr, nar. 1958, důchodce, otec žáka z 1. C

Způsob volby

Volba je přímá a tajná. Každý volič má jen jeden hlas a volí jednoho až tři členy.


 


 

V Brně dne 26. 4. 2024

 

Mgr. Petra Šperková

ředitelka gymnázia

Typ článku