Ženy uspěly !

Výtvarná skupina WC - ženy, založená na naší škole, získala skvělé 2. místo v celostátní soutěži

"Máš umělecké střevo ?", kterou organizovala Národní galerie Praha a Centrum současného umění DOX Praha. Skupina se do této soutěže přihlásila projektem výtvarného řešení našich toalet. Členky pracovaly na své vizi v několika fázích během jarních měsíců. Nejdříve formulovaly své cíle v manifestu, prezentovaném prostřednictvím své stránky na Facebooku, následovaly přípravné skicování a po nich konečně náročná realizace. Protože strategií skupiny bylo co nejvíce zapojit do projektu školní veřejnost, vše vyvrcholilo několikahodinovou vernisáží, v jejímž průběhu členky jako zasvěcené průvodkyně a "ciceronky" provedly všechny třídy po svém záchodovém panoptiku.

V pražském finále, které probíhalo v DOXu, potom reprezentantky čelily renomované porotě, zastoupené kurátory Národní galerie i DOXu a významnými současnými umělci v čele s Milenou Dopitovou. Porota nakonec ocenila bezprostřední a vtipnou prezentaci, její elekktronickou podobu ztvárnila Beata Alexová, show moderovaly mluvčí skupiny Hana Kopečková a Barbora Šnajdrová. Dále projekt zaujal svou komunikativností a interakčností. V současné době můžete vidět miniprezentaci skupiny v galerii DOX. Poděkujme tedy za reprezentaci naší školy těmto členkám skupiny - ze 3.A Sáře Hladíkové, Kateřině Máchalové, Báře Šnajdrové, Kláře Steinerové, Radaně Gromesové, Tereze Čechové, Haně Kopečkové, Mirce Kiliánové, Šárce Svobodové, Veronice Šujanové, Lucii Šálkové, ze 3.B Simoně Klaškové, Tereze Weidenhöferové, ze 3.C Beatě Alexové, Pavle Prokopové, Adreji Dobšíkové.

Takže slovy poroty - ženy, tvořte !

Typ článku: