Volby do školské rady 2021

Napsal uživatel psperkova dne St, 26. 05. 2021 – 14:07
Volební urna

Dne 25. 5. 2021 proběhly volby do Školské rady Gymnázia Brno, Elgartova, příspěvkové organizace.

Jako kandidáti z řad rodičů byly navrženi:
pan Ing. Tomáš Pyšný, Ph.D., nar. 1973, otec žáka 1.B
paní MUDr. Jitka Kočvarová, nar. 1968, matka žáka 1.A
pan Ing. arch. Radovan Smejkal, nar. 1970, otec žákyně 1.B

Hlasování se zúčastnilo 90 osob z řad rodičů a zletilých žáků.
Do Školské rady byli zvoleni všichni navržení kandidáti s počty hlasů: 
pan  Ing. Tomáš Pyšný, Ph.D. počtem 69 hlasů
paní MUDr. Jitka Kočvarová počtem 74 hlasů
pan Ing. arch. Radovan Smejkal počtem 65 hlasů

Zároveň proběhly volby členů Školské rady z řad pedagogických pracovníků a zvoleni byli:
Mgr. Hana Naništová
Mgr., Ing. Alena Eliášová
Mgr. Petr Odstrčil

Typ článku