Termíny

13. + 22. 1. 2024 Odpoledne otevřených dveří
do 31. 1. 2024 Vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
1. - 20. 2. 2024 Odevzdání přihlášky ke studiu
  Odeslány emailem pozvánky na přípravná odpoledne
18. + 25. 3. 2024 Dvě přípravná odpoledne k centrálně zadávaným testům z CJL a MAT
  Odeslány  pozvánky na centrálně státem zadávané jednotné testy
12. a 15. 4. 2024 

Státem zadávané jednotné přijímací testy

29. a 30. 4. 2024 Náhradní státem zadávané jednotné testy pro uchazeče, kteří se nedostavili k řádnému termíny a byli omluveni 
10. - 14. 5. 2024 v předem stanovou dobu Možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí
15. 5. 2024 Výsledky přijímacího řízení
do 20. 5. 2024 Podání odvolání proti nepřijetí