Historie

  • Založení této školy souviselo se zrodem naší státní samostatnosti po 1. svět. válce. Vyučování bylo zahájeno 1. září 1919 v provizorních prostorách zrušené německé školy na Elgartově ulici.
  • Škola měnila oficiální názvy (státní reálka, státní gymnázium) a navyšovala počty studentů. Vybudováním moderní školní budovy na Vranovské ulici se ústav rozrostl na největší reálné gymnázium v Brně. V roce 1933 měl 660 studentů.
  • V roce 1953 škola byla přemístěna do budovy bývalé měšťanky na Elgartově ulici, na ul. Vranovská je v současné době umístěna střední průmyslová škola chemická - SPŠCH .
  • V roce 1990 byly u nás jako první v Brně zavedeny souběžně se čtyřletým gymnáziem i třídy víceletého gymnázia.
  • Dnešní trendy ve školství - zredukovat osmiletá gymnázia na minimum - vrátily školu k původnímu modelu čtyřletého gymnázia všeobecného zaměření.
  • V současné době má škola kapacitu 360 žáků ve 12 třídách, což umožňuje, aby ve škole vládla rodinná atmosféra mezi žáky a pedagogy.

Ředitelé školy:

1919 - 1953:

Bohumil Tichánek
dr. Ondřej Brandtstätter
Jaroslav Zapletal
Otakar Maška
Rudolf Ježek
Jiří Máčel
Florián Milata
dr. Rajmund Obruča

1953 - 1969:

Břetislav Hronek
Josef Veselý
Karel Štěpán
Miroslav Pavlovský

1969 - 1991:

Jiří Umlauf
Jaroslav Novotný

1991 – 2012:

Ing., Mgr. Tomáš Papírník

od 1. 8. 2012:

Mgr. Petra Šperková