Květen 2024

Autor: jkrecek, 22. 5. 2024

Na Křence je plno. Sál šustí očekáváním, má totiž vystoupit… ale to už profesorka Barbora Bártová dává pokyn a s mírnou nejistotou v očích a raději ve dvojici předstupují René Bělková a Kateřina Poláčková v moderátorských rolích. Lehká nervozita je pochopitelná, jde o první moderátorskou zkušenost, obě jsou navíc v prvním ročníku. Představují koncepci večera, na němž nás čekají čtyři básnické výstupy, dva studentské a dva profesionální. Jeden výstup je netrpělivě vyhlížen, ten takřka domácí. Má totiž vystoupit – a teď už to napíšu – i Tomáš Přidal, který na Křence učí češtinu a výtvarku a který je shodou okolností výraznou brněnskou básnickou a výtvarnou osobností.

Autor: kkucerova, 20. 5. 2024

Studenti, kteří se zúčastnili výběrového sportovního kurzu na Vltavě (14. - 17. 5. 2024) spluli krásné úseky této řeky mezi Vyšším Brodem a Boršovem nad Vltavou. Během 4 dnů zdolali trasu dlouhou 70,5 km a překonali 11 jezů při průtoku 22 metrů kubických - a tento stav vody už je znát na pořádných peřejích a silných vodních válcích pod jezy. 

 

Autor: jvesela, 15. 5. 2024

Naše škola se tradičně zapojuje do sbírky Český den proti rakovině a ani letos tomu nebude jinak. Celorepubliková sbírka proběhne ve středu 15. května 2024 a zapojit se můžete zakoupením kytičky měsíčku lékařského za minimální hodnotu 20 Kč. Příspěvky ze sbírky jsou využity na boj
s rakovinou – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky na školách, výzkum a vybavení onkologických center. V letošním roce je sbírka zaměřena na osvětu a prevenci rakoviny prsu. Kytičky budete moci koupit ráno před začátkem vyučování před školou od dobrovolníků (za naši školu letos třída 1.C) či v průběhu dne po celém Brně.

 

Autor: ldalecka, 12. 5. 2024

V úterý 9.4. 2024 jsme se ve „dvouhodinovce“ zeměpisného semináře zúčastnili přednášky na téma GEODÉZIE A KARTOGRAFIE. Toho dne nás navštívila skupina učitelů a studentů z brněnského VUT. Díky této skutečnosti jsme se dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací z tohoto vědního oboru. Úvodní přednáška zaujala především historiky, protože nám byly sděleny fakta o zaznamenávání území od doby Josefa II. až do současnosti. Následně jsme měli možnost osobně poznat současné nejnovější geodetické přístroje a vyzkoušet si vlastní měření i zanášení získaných bodů do trigonometrické sítě, či zaznamenávání výsledných údajů do digitální mapy. Děkujeme tímto Doc. Burešovi a Ing. Pospíšilovi za návštěvu a velmi přínosné informace.

Autor: kkucerova, 3. 5. 2024

Ke zpestření a obohacení výuky na téma obojživelníci a plazi si nelze vybrat lepší místo než přírodovědnou stanici Kamenačky v Brně.

 

2.C navštívila exkurzi ve středu 24. 4. 2024. Během dvou hodin si studenti zopakovali základní znaky obojživelníků a plazů, jejich systém a ekologii. Celou dobu měli studenti přímý kontakt s vybranými "bezpečnými" zástupci těchto tříd obratlovců.