Organizace školního roku

2021/2022

zahájení školního roku 1. 9. 2021 (ST)
konec I. pololetí 31. 1. 2022 (PO)                                              
konec II. pololetí 30. 6. 2022 (ST)

Prázdniny

podzimní 27. a 29. 10. 2021 (ST, PÁ)
vánoční 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
vyučování začne 3. 1. 2022 (PO)
pololetní 4. 2. 2022 (PÁ)
jarní 7. 3. - 13. 3. 2022
velikonoční 14.  4. 2022 (ČT)
hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2022

(Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022)

Ostatní důležitá data

1. - 3. 9. 2021 adaptační kurz 1. ročníků
12.-17. 9. 2021 sportovní kurz 3.A, 3. C
29. 9.-1. 10. 2021 exkurze 4. ročníků do Prahy
15. 11. 2021 třídní schůzky s rodiči (PO)
listopad, prosinec 2020 podání přihlášek k maturitě
2.-8. 1. 2022 zimní výcvikový kurz 1. ročníků Petříkov
10. a 17. 1.  2022 odpoledne otevřených dveří
31. 1. 2022 ukončení 1. pololetí - vydávání vysvědčení
11. 4. 2022 třídní schůzky s rodiči (PO) od 16:30h
12. a 13. 4. 2022 přijímací zkoušky do 1. ročníku (1. kolo)
duben 2022 maturitní zkoušky (písemná část profilové zkoušky)
2.-5. 5. 2022 maturitní zkoušky (písemná část - didaktické testy)
16.- 27. 5. 2022 maturitní zkoušky (ústní část)
6.-10. 6. 2022 sportovní kurz 3. B
27.-29. 6. 2022 výlety tříd
30. 6. 2022 ukončení školního roku