Učební plány

Předmět 1 2 3 4 Celkem
český jazyk 3 3 4 5 15
anglický jazyk 4 3 3 3 13
druhý cizí jazyk - německý, francouzský nebo ruský 3 3 3 3 12
základy společenských věd 2 2 2 2 8
dějepis 2 2 2 - 6
zeměpis 2 2 2 - 6
matematika 4 4 3 4 15
fyzika 2 2 2 2 8
chemie 2 2 2 2 8
biologie 2 2 2 2 8
přírodovědná cvičení 1 - 2 - 3
informatika 2 2 - - 4
estetická výchova - hudební nebo výtvarná 2 2 - - 4
tělesná výchova 2 2 2 2 8
volitelný předmět - - - 2 2
1. volitelný seminář - 2 2 2 6
2. volitelný seminář - - 2 2 4
3. volitelný seminář - - - 2 2
Celkem 33 33 33 33