GMO

Autor: kkucerova, 11. 12. 2023

Jak z DNA vzniká protein? Jaký je rozdíl mezi šlechtěním a genetickými modifikacemi?

Odpovědi na tyto otázky a mnohé jiné jsme našli na výukovém programu v Mendlově muzeu v Brně. To jsme navštívili v "mikulášském" týdnu se studenty 3. ročníku biologicko-chemického semináře.