NEJ

ADVENTNÍ VÍDEŇ - PLATBA

Cenu zájezdu - 495 Kč - uhraďte v kabinetě 218 pí prof. Emmertové nebo Truksové do 22. 11. 2019.

Program: zde

NĚMECKÉ DIVADLO

V úterý 15.10. navštívila 3.C KD Rubín. Na programu bylo německé představení SMOMBIE divadelní skupiny z Norimberku. Téma bylo aktuální. Oslovovalo vlastníky mobilních komunikačních zařízení, což je všem středoškolákům velmi blízké.

PELMEL - Den jazyků na Francouzské alianci a katedře germanistiky PdF MU

Ve středu 25.9. se žáci 2.A zúčastnili akce pro studenty SŠ Německo-francouzský pelmel.

ADVENTNÍ VÍDEŇ - jaké to bylo...

...... krásné a studené!!! Po několika letech jsme měli to štěstí vidět adventní Vídeň zasněženou - tedy alespoň trochu. A užili jsme si to! Prohlédli jsme si několik adventních trhů, prošli se městem a poslechli si výklad naší milé paní průvodkyně.

VÝSLEDKY KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMČINĚ

Dne 2. 12. 2015 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v němčině. Studenti se zúčastnili v hojném počtu a prokázali velmi dobré znalosti a komunikační dovednosti.

ADVENTNÍ VÍDEŇ 21. 12. 2015

Pojeďte s námi na tradiční předvánoční zájezd do Vídně a užijte si atmosféru císařské metropole. Přihlašujte se u svých vyučujících NEJ nebo v kabinetě 218.

 

Sraz: 7:20 hod u školy

Odjezd: 7:30 hod

Týden s němčinou

Studenti NEJ POZOR!!! Nabízíme možnost zúčastnit se programového týdne v Bahratalu, tentokrát na téma "Interkulturní učení" s výlety do Drážďan a Plzně. Ideální pro 2. a 3. ročníky!!!

KDY? 23. - 27. 11. 2015

KOLIK? 1350,- plus náklady na dopravu

Subscribe to NEJ