microbit

Autor: jkrecek, 2. 11. 2021

Cen pro učitele není mnoho. Ani učitelé o nich často nevědí. Přesto je v této nenápadné disciplíně Elgartka dost úspěšná. Nejznámější je Zlatý Ámos, kam byl z Elgartky nominován v roce 2014 Zdeněk Štěpánek (a získal cenu dětské poroty, tzv. „Dětského Ámose“). Pro humanitní obory je tu Cena Vladimíra Jochmanna pro učitele, kterou v roce 2013 získal Jan Křeček společně s kolegyněmi z Gymnázia Slovanské náměstí.

Autor: bhavirova, 20. 10. 2018

Studenti naší školy v hodinách informatiky programují BBC microbit. Mají dobré nápady, učí se navzájem a vedou kroužky pro děti z blízké základní školy. V rámci Evropského týdne programování svoje znalosti a dovednosti posunuli dále.

Úvod do programování s ozoboty

Studenti druhého ročníku během týdne po skupinkách prezentovali programování s ozoboty na papíře i v počítači všem třem třídám prvního ročníku. Obohatili a nadchli i vyučujícího. Velkým přínosem pro ně bylo vyzkoušet si v praxi, jaké je to předávat informace a dovednosti.

Autor: bhavirova, 8. 10. 2018

V roce 2017 byla naše účast na Evropském týdnu programování velmi úspěšná. Podařilo se navázat spolupráci čtyřletého gymnázia Elgartova a základní školy Gajdošova a na obou školách zkvalitnit i zatraktivnit výuku informatiky.

Gymnázium Brno, Elgartova

V rámci akce „Programujeme s micro:bity“ studenti třetích ročníků gymnázia ve dvojicích či trojicích sami vedli hodiny informatiky v nižších ročnících. Představili kapesní programovatelný počítač BBC micro:bit a jeho programování pomocí bloků. Samotní lektoři se tím velmi rozvíjeli a zdokonalovali v prezentačních dovednostech.

Autor: bhavirova, 1. 11. 2017

Velmi úspěšně jsme se zapojili do evropské aktivity Meet and Code a zorganizovali dvě programátorské akce u nás na Elgartce a dvě na spřátelené ZŠ Gajdošova.

Díky Meet and Code jsme dokonce mohli rozběhnout celoroční kroužek programování pro děti, na jehož chodu se podílí naši studenti.

Autor: bhavirova, 17. 6. 2017

Článek napsala Jitka Vejtasová pro Nadační fond Micro:la.

Píše se rok 2017, konkrétně 29.března, a my, žáci z 2.C gymnázia Elgartova v Brně, vyrážíme na exkurzi do firmy Red Hat. Nejdříve jsme společně absolvovali přednášku o datech a pak jsme měli volný program. Postupně jsme se začali scházet v místnosti s lákavým nápisem „hackování robotů“. A právě zde jsme se poprvé setkali s kapesním programovatelným počítačem nazvaným BBC micro:bit (zkráceně microbit).