Svět literatury a umění SU4

  • Předmět je zaměřen na interpretaci vybraných literárních, výtvarných, hudebních a filmových děl s přihlédnutím k uměleckohistorickému kontextu.
  • Důraz bude kladen především na analýzu uměleckého i neuměleckého textu.
  • Jejich výběr bude přizpůsoben potřebám studentů vzhledem k ústní časti maturity z ČJL.
  • Práce se realizuje prostřednictvím společných i samostatných interpretačních cvičení, referátů stylistických úloh.
  • Předmět je koncipován tak, aby rozvíjel individuální schopnosti studenta využitelné u maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury i dějin umění a zároveň rozšiřoval kulturní přehled potřebný pro budoucí studium humanitních oborů.
Typ předmětu