Volitelný

Autor: ldalecka, 13. 10. 2021

Cílem tohoto předmětu je prohloubení znalostí novodobých dějin ve spojení s územními změnami na mapě, tedy odborně tzv. historická geografie. Úvodní hodiny jsou zaměřeny na historické názvy a historické souvislosti jednotlivých území střední Evropy. Probíraná látka je také (dle časových možností) doplněna o nové poznatky z období II. sv. války a tzv. "studené války". Součástí předmětu jsou také novodobé geopolitické a náboženské konflikty světa.

Autor: ldalecka, 13. 10. 2021
Předmět je zaměřen na interpretaci vybraných literárních, výtvarných, hudebních a filmových děl s přihlédnutím k uměleckohistorickému kontextu. Důraz bude kladen především na analýzu uměleckého i neuměleckého textu. Jejich výběr bude přizpůsoben potřebám studentů vzhledem k ústní časti maturity z ČJL. Práce se realizuje prostřednictvím společných i samostatných interpretačních cvičení, referátů stylistických úloh. Předmět je koncipován tak, aby rozvíjel individuální schopnosti studenta využitelné u maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury i dějin umění a zároveň rozšiřoval kulturní přehled potřebný pro budoucí studium humanitních oborů.
Autor: ldalecka, 13. 10. 2021
Biologie mikroorganizmů Orgány a orgánové soustavy živočichů z hlediska jejich evolučního a ontogenetického původu, fyziologie živočichů Etologie živočichů Kontrolní a řídící systémy lidského těla Fylogeneze a ontogeneze člověka (antropologie, zárodečný vývoj) Ekologie rostlin, živočichů a člověka
Autor: ldalecka, 13. 10. 2021
Předmět je určen studentům se zájmem o matematiku a její využití v jiných oborech. Obsahem předmětu budou kapitoly, které se nevešly do základního kurzu matematiky (teorie grafů, finanční matematika, historie matematiky, komplexní čísla a fraktály) nebo ty, na jejichž přesah do jiných vědních oborů není běžně dostatek času (prostorová představivost, funkční myšlení, logika) Je využíván matematický software a on-line matematické nástroje na internetu. Součástí předmětu je opakování ke státní maturitě z matematiky a procvičování příkladů z TSP (analytické myšlení, numerické myšlení, symbolické myšlení, prostorová představivost).