Projekt Comenius - Cesty přes Dunaj

V letech 2009-2011 se naše škola zúčastnila mezinárodního projektu Cesty přes Dunaj. Byl to multilaterální projekt financovaný Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy

Účastníci projektu:

 • Anton-Bruckner-Gymnasium - Německo (hlavní koordinátor)
 • Brucknergymnasium Wels - Rakousko
 • Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa - Bratislava - Slovensko
 • Gymnázium Brno- Husovice, Elgartova 3 - Česká republika

Zahájení projektu: září 2009
Ukončení projektu: červen 2011
Finanční podpora: 17 000 €

Hlavní témata projektu

 1. Dunaj a kraje kolem něho- kulturní prostor od římských dob po současnost, prozkoumání archeologických nalezišť s pozůstatky římské kultury vytvoření etymologického vícejazyčného slovníku , který bude obsahovat slova s latinským základem
 2. turistický ruch zúčastněných partnerských zemí, význam oblastí kolem Dunaje pro turistiku studium státního zřízení v Římě a v partnerských zemích, srovnání, inspirace sestavení mezinárodní kuchařky, příprava konkrétních jídel.
 3. Projekt se bude uskutečňovat prostřednictvím setkání jednotlivých partnerských škol v průběhu let 2009-2011 a společné práce na vytyčených tématech. Proběhne celkem 5 společných setkání studentů a pedagogů. Pedagogové využijí témat projektu efektivně ve výuce na svých školách.
 4. Komunikace v průběhu celého projektu bude probíhat na internetové platformě, kdy všichni zúčastnění budou pravidelně informováni o práci na jednotlivých tématech.
 5. Během projektu dojde k výměně učitelských sil vždy na jeden pracovní týden, kdy pedagogové budou vyučovat v hostitelské zemi účastníky projektu ve svém mateřském jazyce.

Cíle projektu

 1. Studenti všech partnerských škol prohloubí své jazykové znalosti.
 2. Účastníci se seznámí s novými formami práce s elektronickými médii.
 3. Vznikne archeologický průvodce po oblasti od Regensburgu po Wels v elektronické podobě.
 4. Vznikne etymologický slovník slov, která mají latinské kořeny.
 5. Bude sestavena kuchařka receptů, které jsou typické pro zúčastněné země a zároveň jsou známé v různých variantách v těchto zemích, jídla budou následně společně vařena.
 6. Bude zkoumána současná infrastruktura mezi partnerskými zeměmi, turistický ruch a místa významná po stránce turistické a historické.
 7. Struktura římského státního zřízení bude zkoumána a porovnávána se státními zřízeními moderních partnerských států.
 8. Vznikne putovní výstava, která bude prezentována nejméně ve všech čtyřech partnerských zemích.
 9. Vznikne film, který bude dokumentovat průběh projektu.

Projekt Comenius-Cesty přes Dunaj bude významným přispěním pro rozvoj kontaktů mezi zeměmi a především konkrétními školami, mezi studenty a učiteli. Zároveň rozšíří povědomí o programu celoživotního vzdělávání a jeho možnostech v práci se studenty v mnoha zemích.

Setkání

Logo