Kapacita školy

Celková kapacita školy je stanovena na 360 žáků.

Přehled tříd ve školním roce 2022/2023 je uveden v následující tabulce:

Třída Třídní učitel Počet žáků
1. ročník   87
1.A Mgr. Roman Plášek 29
1.B Mgr. Jan Křeček 29
1.C Mgr. Jiří Weidenhöfer 29
2. ročník   92+1
2.A Mgr. Lukáš Wolf 29+1 (přerušení studia)
2.B Mgr. Markéta Slováčková 32
2.C Mgr. Rudolf Dostálek 31
3. ročník   89
3.A Mgr. Lucie Truksová 26
3.B Mgr. Dagmar Muzikářová 31
3.C Mgr. Petr Odstrčil 32
4. ročník   90+1
4.A RNDr. Lumír Svoboda 29
4.B Mgr. Daniela Emmertová 31+1 (přerušení studia)
4.C Mgr. Kamila Kučerová 30
Celkem škola   358+2