Čísla účtů

Pro platby používejte tato čísla účtů:

ŠKOLNÍ AKCE

    99632621/0100 KB Brno - město

    variabilní symbol pro platby, který má každý žák po celou dobu studia
    + do zprávy pro příjemce např.: "Vopršálek výlet Jeseníky"

STRAVNÉ

    27-473790217/0100 KB Brno - město

    variabilní symbol pro stravné, který má každý žák po celou dobu studia

DARY A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY na účet SRPŠG (Spolku)

    2500738502/2010 FIO

 

Variabilní symboly je možné zjistit u třídních učitelů nebo v kanceláři školy