Spolek rodičů

Kontakt: spolek@gymelg.cz    IČO: 03644405     bankovní spojení: 2500738502/2010

Spolek rodičů a přátel školy gymnázia Elgartova, který byl zřízen v prosinci 2014 podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, přispívá svou prací k dalšímu rozvoji gymnázia, k vytváření podmínek pro zlepšení činnosti školy v oblasti výchovné, materiální a zájmové, zejména prostřednictvím:

  • finanční, hmotné a duchovní podpory školních a mimoškolních aktivit GE,
  • propagace a reprezentace GE,
  • zprostředkování zahraničních kontaktů,
  • předcházení rizikových jevů, podporou aktivit eliminujících sociálně patologické jevy,
  • výpomoci sociálně slabším studentům GE,
  • podle možností podporou těchto dalších oblastí: kulturní, vzdělávací a sportovní činnost, partnerské a rodinné vztahy.

Členem se může stát každá fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, jež podá písemnou přihlášku (pdf) do spolku a která současně souhlasí se stanovami (pdf) a podporuje cíle spolku. 

Příspěvky a sponzorské dary, za něž jsme velice vděčni, jsou využívány na startovné ve sportovních kláních, účast v soutěžích a olympiádách, na odměny pro aktivní a úspěšné studenty, ocenění nejlepších žáků a maturantů, na podporu prevence a peer programu, výměnné pobyty s maďarskými a německými gymnazisty, o finanční příspěvek se příležitostně uchází i studenti v tíživých životních situacích.

Zájemci o práci v užším orgánu spolku, tj. výboru spolku, nechť kontaktují Mgr. Petra Odstrčila (podstrcil@gymelg.cz).

Bankovní spojení: 2500738502/2010