Člověk a příroda BI4

  • Biologie mikroorganizmů
  • Orgány a orgánové soustavy živočichů z hlediska jejich evolučního a ontogenetického původu, fyziologie živočichů
  • Etologie živočichů
  • Kontrolní a řídící systémy lidského těla
  • Fylogeneze a ontogeneze člověka (antropologie, zárodečný vývoj)
  • Ekologie rostlin, živočichů a člověka
Typ předmětu