Matematické aplikace MA4

  • Předmět je určen studentům se zájmem o matematiku a její využití v jiných oborech.
  • Obsahem předmětu budou kapitoly, které se nevešly do základního kurzu matematiky (teorie grafů, finanční matematika, historie matematiky, komplexní čísla a fraktály) nebo ty, na jejichž přesah do jiných vědních oborů není běžně dostatek času (prostorová představivost, funkční myšlení, logika)
  • Je využíván matematický software a on-line matematické nástroje na internetu.
  • Součástí předmětu je opakování ke státní maturitě z matematiky a procvičování příkladů z TSP (analytické myšlení, numerické myšlení, symbolické myšlení, prostorová představivost).
Typ předmětu