Historická geografie DZ4 (dříve současný svět)

Cílem tohoto předmětu je prohloubení znalostí novodobých dějin ve spojení s územními změnami na mapě, tedy odborně tzv. historická geografie. Úvodní hodiny jsou zaměřeny na historické názvy a historické souvislosti jednotlivých území střední Evropy. Probíraná látka je také (dle časových možností) doplněna o nové poznatky z období II. sv. války a tzv. "studené války". Součástí předmětu jsou také novodobé geopolitické a náboženské konflikty světa.

Typ předmětu