Listopad 2017

Autor: bhavirova, 1. 11. 2017

Velmi úspěšně jsme se zapojili do evropské aktivity Meet and Code a zorganizovali dvě programátorské akce u nás na Elgartce a dvě na spřátelené ZŠ Gajdošova.

Díky Meet and Code jsme dokonce mohli rozběhnout celoroční kroužek programování pro děti, na jehož chodu se podílí naši studenti.