Květen 2022

Autor: kkucerova, 22. 5. 2022

Sportovní výběrový kurz na Vltavě v květnovém termínu roku 2022 jsme si nechali „ušít na míru“ firmou Inge – Outdoor a jsme za to my všichni kurzovníci rádi! Michal s Radkem se nás ujali od úterý do pátku a strávili jsme s nimi skvělý čtyřdenní vodácký zážitek, neboť slovy studenstva: „ Instruktoři byli opravdu skvělí. Díky nim jsme zvládli bez problému sjet veškeré jezy. Velmi se mi líbila jejich profesionalita. Bylo vidět, že je to s námi baví. I biologické a podobné vsuvky, které nám během plavby říkali, byly opravdu přínosné. Dále bylo hezké, když jsme se mohli pohodlně posadit a jen poslouchat zvuky přírody během soulodění.

Autor: jkrecek, 18. 5. 2022

Svědectví není nikdy dost. Ať se vydáte ve více lidech kamkoliv, každý vidí něco jiného. Jedni třeba Stonehenge, druzí třeba ovce a lachtany. True story. Když jsme se vrátili z anglického Cornwallu, kam se vydala celá osmina Elgartky, nebylo zbytí. Museli jsme o tom napsat dva texty. V mnohém se doplňují, téměř si neprotiřečí… a budoucím kronikářům to jistě usnadní pátrání po tom, co se ve 20. letech 21. století na Elgartce dělo.

Autor: ldalecka, 12. 5. 2022

Recyklohraní je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. 

Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

V rámci tohoto projektu spolupracujeme např. se společnostmi Elektrowin a Ecobat s.r.o., které odebírají naše vysloužilé elektrospotřebiče a baterie.

V loňském roce jsme tak umožnili recyklaci 240 kg elektrozařízení a 54 kg použitých baterií. A co z toho vyplývá?

Gymnázium Elgartova pomohlo uspořit 2,82 tun oxidu uhličitého. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 2 ks

Autor: ldalecka, 11. 5. 2022

Není to přímo otázka pro čtenáře našeho příspěvku, ale téma písemné práce Krajského kola OČJ. Pokud jste v minulých týdnech četli článek Veni, vidi, vici, víte, že Martin Mlečka (4. C) a Kristýna Hulová (3. B) postoupili z okresního kola do krajského a jejich slohové práce budou v tomto příspěvku přiloženy, abychom se jejich výkony mohli potěšit. Tentokrát je ale vše jinak.

Autor: demmertova, 9. 5. 2022

Ve středu 11. 5. proběhne na naší škole tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině, jejímž hlavním tématem je prevence nádorů děložního čípku a varlat. V průběhu vyučování budete mít možnost si zakoupit kytičku měsíčku lékařského za 20 Kč a přispět tak na boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. 

Zdroj obrázku: https://www.cdpr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Kyticka_2022_final_PNG.png

Autor: ldalecka, 9. 5. 2022

Jako každým rokem, vyjeli jsme i letos s druhými ročníky do ZOO v Lešné. Zahájili jsme prohlídkou se zajímavým výkladem v expozici o Africe, kde všechny zaujalo především hravé slůně, majestátné žirafy, impozantní hyeny i ostražité surikaty. Poté, již individuálně, si studenti prohlédli i další živočišné druhy, žijící v oblastech Asie, Ameriky i Austrálie, pobavili se při krmení rejnoků, zahřáli se v tropickém skleníku…

 

Podle jejich ohlasů lze soudit, že tento výjezd opět splnil svůj úkol – seznámit se zajímavým způsobem se zástupci fauny z celého světa a obohatit si tak informace k učivu zoologie.

Autor: ldalecka, 6. 5. 2022

Píše se středa 13. 4. a já s paní učitelkou Cupákovou už za časného rána vyrážím vzhůru do ruchu a smogu velkoměsta - do Ostravy.

Náš výlet podnikáme za účelem mé účasti v krajském kole recitační soutěže Čtvrtlístek.

Cesta nám díky zvolené nejmenované dopravní společnosti, která není národním dopravcem, uteče rychle a neabsolvujeme ani jednu výluku. K tomu nám celou dobu krásně svítí sluníčko a my se nemůžeme vynadívat na krásy naší české země, co více si přát?

Do Ostravy dorazíme okolo půl desáté, ale ještě není úplně vyhráno. Nyní nás čeká cesta z nádraží do Komorní scény Aréna, kde se střetnutí mladých recitátorů koná.

Autor: kkucerova, 3. 5. 2022

Tak by se dala nazvat naše dubnová návštěva Botanického oddělení MZM ve Slatině. 

S RNDr. Svatavou Kubešovou, uznávanou brněnskou bryoložkou, jsme se studenty třetího ročníku v rámci semináře BC3 absolvovali hodinový výukový program, jehož cílem bylo seznámit se s nejběžnějšími druhy mechorostů v naší přírodě. Všech 20 exemplářů, které můžeme nalézt v širším okolí Brna ještě nepoznáme, ale nějak se začít musí...

                                                                                                                                                                 kabinet BIO

Autor: kkucerova, 3. 5. 2022

Příroda ve městech je opravdu bohatá. Nevěříte? Toulejte se po Brně a zkuste to ověřit. Píše se na stránkách akce City Nature Challenge 2022. 

A tak jsme v pátek 29. 4. 2022 se třídou  2. B šli. Na ornitologickou vycházku do parku pod hradem Špilberk. 

Slyšeli jsme budníčka, viděli holuba hřivnáče i hrdličku zahradní a překvapivě i brhlíka lesního. Nechyběl kos černý a vrána šedivka. 

Jarní čas je pro tato pozorování ideální.

Pokud chcete být součástí této akce, jejímž cílem je zaznamenat druhovou bohatost měst, přidejte se příští rok i Vy.

Bližší info na: 

https://www.brnenskadzungle.cz/