Odvolání

Odvolání proti nepřijetí

  • Neúspěšní uchazeči mohou podat odvolání proti nepřijetí do 3 pracovních dnů  ode dne doručení rozhodnutí (na poště se nevyzvednuté rozhodnutí ukládá 10 dnů, pak je považováno za doručené)
  • Odvolání se podává k Odboru školství JmK prostřednictvím GYMNÁZIA (DORUČUJE SE NA GYMNÁZIUM).
  • V odvolání uvedou neúspěšní uchazeči objektivní důvody, proč by mělo být odvolání vyhověno.
  • V případě volných míst (neodevzdané Zápisové lístky), vyhoví ředitelka školy v autoremeduře uchazečům dle pořadí úspěšnosti.
  • na odvolání prosím připište telefonní kontakt.

Vzor odvolání ke stažení ve formátu doc