Umělá inteligence na Elgartce

Umělá inteligence (AI) tu s námi nejspíš ještě chvíli bude. Chceme ji využívat. Aby to bylo pro všechny zúčastněné výhodné, pomohou nám tyto tři body:

  1. Ve škole a pro školní práci využívejte AI na pokyn nebo s vědomím vyučujícího. Pokud nechce, abyste AI využívali, dělá to s nějakým účelem. Respektujte to.
  2. Nastavte si hranice. Co vše je vyučující ochoten akceptovat, aby byl výsledek stále ještě prací studentů? Je v pořádku, aby AI udělala jazykovou korekturu? Mohou být nějaké pasáže práce vytvořeny s pomocí AI? Konzultujte, ptejte se, diskutujte. A akceptujte rozhodnutí vyučujících, kteří jsou za vaše vzdělávání zodpovědní.
  3. Pokud s AI jakkoliv pracujete, vždy v textu uveďte, k čemu a jakou AI jste použili. Nezapomeňte, že AI sama o sobě není zdrojem a že nenese zodpovědnost za informace, které vydává.
     

Chcete vědět víc? Elgartka se ztotožňuje s doporučeními formulovanými na webu edu.cz (https://revize.edu.cz/files/ai-doporuceni-online-a4.pdf).