Učební plány

Učební plány Volitelné předměty Volitelné semináře Zvonění

školní rok 2019/2020

předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

český jazyk 3 3 4 5
1. cizí jazyk 4 3 3 3
2. cizí jazyk 3 3 3 3
společenské vědy 2 2 1 2
dějepis 2 2 2
zeměpis 2 2 2
matematika 4 4 4 4
fyzika 2 2 2 2
chemie 2 2 2 2
biologie 2 2 2 2
přírodovědná cvičení 1 2
informatika 2 2
estetická vých. 2 2
tělesná vých. 2 2 2 2
volitelný předmět 2
1. volitelný seminář 2 2 2
2. volitelný seminář 2 2
3. volitelný seminář 2
celkem 33 33 33 33