Organizace školního roku

2022/2023

zahájení školního roku 1. 9. 2022 (ČT)
konec I. pololetí 31. 1. 2023 (ÚT)                                              
konec II. pololetí 30. 6. 2023 (PÁ)

Prázdniny

podzimní 26. a 27. 10. 2022 (ST, ČT)
vánoční 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
vyučování začne 3. 1. 2023 (ÚT)
pololetní 3. 2. 2023 (PÁ)
jarní 13. 3. - 19. 3. 2023
velikonoční 6.  4. 2023 (ČT)
hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2023

(Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022)

Ostatní důležitá data - ještě bude doplněno

5. - 7. 9. 2022 adaptační kurz 1. ročníků
11.-16. 9. 2022 sportovní kurz 3.A, 3. C
5.-7. 10. 2022 exkurze 4. ročníků do Prahy
14. 11. 2022 třídní schůzky s rodiči (PO)
listopad, prosinec 2022 podání přihlášek k maturitě
leden a únor 2023 zimní výcvikový kurz 1. ročníků
9. a 16. 1. 2023 odpoledne otevřených dveří
31. 1. 2023 ukončení 1. pololetí - vydávání vysvědčení
3. 4. 2023 třídní schůzky s rodiči (PO) od 16:30h
13. a 14. 4. 2023 přijímací zkoušky do 1. ročníku (1. kolo)
3. – 5. 4. 2023 maturitní zkoušky (písemná část profilové zkoušky)
2. – 4. 5. 2023 maturitní zkoušky (písemná část - didaktické testy)
od 16. 5. 2023 maturitní zkoušky (ústní část)
4. – 9. 6. 2023 sportovní kurz 3. B
27. – 29. 6. 2023 výlety tříd
30. 6. 2023 ukončení školního roku