Biologie

S touto oblíbenou a k bádání inspirující vědou, jež rozvíjí přírodovědnou gramotnost, se studenti na našem gymnáziu setkávají v průběhu celého studia.

V 1. - 4. ročníku je biologie v rozvrhu dvakrát týdně, což je dotace hodin, která je na jiných gymnáziích vzácná:

1. ročník 2. ročník

OBECNÁ BIOLOGIE

BOTANIKA

PROTOZOOLOGIE

ZOOLOGIE

3. ročník 4. ročník

ANATOMIE ČLOVĚKA

ONTOGENEZE ČLOVĚKA

FUNGI - ZÁKLADY MYKOLOGIE

BIOLOGIE BUNĚK

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

GENETIKA

EKOLOGIE


 

V 1. a 3. ročníku jsou součástí výuky i praktická cvičení. Jsou jedinečnou možností, jak lépe poznat a prozkoumat studované organismy, prakticky si ověřit teoretické znalosti, vyzkoušet si laboratorní techniku a zažít něco málo z BIOLOGIE "na vlastní kůži".

Ve 2. ročníkuje do výuky zařazen i volitelný dvouhodinový Přírodovědný seminář, kde se střídají praktická cvičení z biologie, chemie a fyziky.

Ve 3. ročníku si mohou studenti volit Biologicko – chemický seminář, který je obohacen o zajímavé prohlídky odborných pracovišť. Dny Zdravé krve jsou tím důkazem.

Studenti 4. ročníku, kteří mají o biologii zájem a chtějí dále pokračovat ve studiu spojeném s biologickými obory na vysoké škole, mohou navštěvovat volitelný Seminář z biologie a volitelný předmět Člověk a příroda, jejichž dotace jsou celkem čtyři hodiny týdně. Ve čtvrtém ročníku tedy mají žáci možnost studovat až 6 hodin biologie týdně a to už je hodnotná příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Bioskop  Bioskop  Bioskop  Kamenačky  Kamenačky  Projektová výuka na rychtě

Výuka probíhá v biologické učebně, kde je kromě dataprojektoru k dispozici přehrávač DVD a videa, mikroskopy, přírodniny, kostry, různé modely, vycpaniny, nástěnné tabule apod. Během stoleté historie gymnázia je biologická sbírka opravdu unikátní.

Do výuky jsou zařazovány návštěvy Botanické zahrady, ZOO Lešná u Zlína, Anatomického ústavu lékařské fakulty, přírodovědné stanice Kamenačky, transfúzní stanice FN Brno Bohunice a tematických výstav. Studenti seminářů navštěvují Mendelovo muzeum a pavilon Anthropos.

Mohelno Hadcová step Bzenec

Spolupracujeme i s odbornými pracovišti na vysokých školách (BIOSKOP) a zveme jejich učitele na besedy a přednášky, kterými si naši studenti mohou doplnit znalosti z biologie.

Přírodu „naostro“ mohou zažít studenti 2. - 4. ročníku na výběrové projektové výuce, která probíhá pod záštitou lipkovského pracoviště Rychta v krásném prostředí Drahanské vrchoviny.

Pro zájemce se na škole organizují biologické olympiády.

Důkazem oblíbenosti předmětu je i množství studentů, kteří si biologii volí jako maturitní předmět a jejich následná úspěšnost v přijímacích řízeních na vysoké školy s přírodovědným zaměřením.

„Čím víc poznávám lidi, tím víc mám rád zvířata.“ Axel Munthe

Projektová výuka   Projektová výuka  Kralický Sněžník

A kdo Vás bude čtyři roky biologií provázet?

Mgr. Kamila Kučerová – BIO/TEV
kkucerova(zavinac)gymelg.cz – vedoucí přírodovědné sekce

Mgr. Klára Čiháková  – CHE/BIO
kcihakova(zavinac)gymelg.cz

Mgr. Dagmar Muzikářová – CHE/BIO
dmuzikarova(zavinac)gymelg.cz

Mgr. Dagmar Sedláčková – MAT/BIO
dsedlackova(zavinac)gymelg.cz

 

Pokud budete mít dotazy, neváhejte nás kontaktovat!

Fotografie z biologický exkurzí - odkazy na alba Google Foto

 

 
Typ předmětu