Základy společenských věd

Cílem našeho předmětu je zprostředkovat studentům vědomosti z oboru společenských věd a pomoci jim tak zorientovat se ve složitém společenském dění. Snažíme se rovněž rozvinout jejich dovednosti, zejména schopnost efektivní komunikace a kritického myšlení.
Učíme je třídit a prezentovat informace, pracovat v týmu a nacházet konstruktivní řešení komunitních problémů s ohledem na globální souvislosti. 

Náš program je následující:

První ročník

Seznamujeme studenty se základními principy fungování státu, demokracie, politiky a mezinárodního prostředí. Rovněž pak analyzujeme základní pojmy etiky a práva, což lze vnímat jako přípravu k základním právním odvětvím probíraným ve druhém ročníku.

Druhý ročník

Hlavním tématem tohoto ročníku studia je právo (občanské, pracovní a trestní), které se prolíná s ekonomickou problematikou.

Třetí ročník

Na základy ekonomie navazují základy psychologie a sociologie.

Čtvrtý ročník

Základním tématem čtvrtého ročníku je filozofické myšlení, zobecňující všechna předchozí témata, a jeho geneze od antiky až po současnost. Snahou tohoto kurzu je zdokumentovat vývoj lidského myšlení v kontextu konkrétních období historie.

Těm, kteří chtějí něco navíc, nabízíme volitelné semináře ve třetím a čtvrtém ročníku.

SV3 (3. ročník)

Studenti prezentují vybraná témata z psychologie; ve druhém pololetí se pak zaměřujeme na vybraná sociologická témata a na tvorbu komunitního projektu.

SV4 (4. ročník)

Studenti prezentují vybraná témata z oboru filozofie a religionistiky a současně se věnují přípravě k maturitě ze ZSV nebo k oborovým přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Tradičně pracujeme na komunitních projektech s podporou radnice městské části Brno-sever. Takže, projdete-li se po území městské části, narazíte na výsledky naší práce (např. informační cedule u posilovacích strojů v parku).

Zúčastnili jsme se projektového programu Active Citizens, v jehož rámci jsme realizovali projekt pro romské děti společně s organizací DROM.
V rámci programu Světová škola jsme ve spolupráci s českou pobočkou UNHCR uspořádali projektový den zaměřený na migrační a uprchlickou problematiku.

 

Typ předmětu