Informatika a výpočetní technika

Co ještě děláme v rámci informatiky?

Učíme své spolužáky, učitele i paní ředitelku

Máme vlastní robotickou šalinu

Zkoumáme roboty

Hrajeme si s Legem? Scrum – agilní řízení projektu

Chodíme na exkurze, vedeme kroužek pro ZŠ

Microbití příběh na Elgartce (článek naší absolventky o tom, jak to všechno začalo)
Programujeme s nadšením (jak využíváme vzájemné učení ve výuce programování)

Informatiku na Elgartce učí

Ing., Mgr. Alena Eliášová – vedoucí sekce, aelias@gymelg.cz
Mgr. Barbora Havířová, Ph.D. – dotazy na projekty bhavirova@gymelg.cz
Mgr. Hana Kratochvílová
Ing., Mgr. Tomáš Papírník

Plán výuky

1. ročník – 2 hodiny týdně – digitální gramotnost

 • Základy informatiky a teorie informace
 • Hardware a software počítače
 • Prezentace
 • Zpracování textu, textové editory, typografie
 • Tabulkový kalkulátor
 • Počítačová grafika

2. ročník – 2 hodiny týdně – informatické myšlení

 • Počítačové sítě
 • Tvorba HTML dokumentů, CSS styly
 • Tabulkový kalkulátor – rozšíření učiva
 • Databáze
 • Algoritmizace a programování

3. a 4. ročník – volitelné jednoleté semináře – 2 hodiny týdně

 • Základy tvorby webu – zaměření na tvorbu dynamických webových stránek s využitím databází
 • Základy programování – zaměření na programování v jazyce Python

Materiály pro studenty

Typ předmětu