Matematika

Na Mount Everest vyleze jen pár lidí, ale na Sněžku to zvládnete, když překonáte lenost. Učit se matematiku je trochu dřina a Einsteinů je jen pár, ale projdete-li obtížemi středoškolské matematiky, rozhled bude stát za to. Nahoru vás nedopravíme, jen ukážeme směr a dojít musíte sami.

Na cestě ke zvládnutí matematiky vám mohou pomáhat (rozuměj VYUČUJÍCÍ):

RNDr. Lumír Svoboda - vedoucí sekce, na něj se můžete obracet s dotazy (lsvoboda@gymelg.cz):
Mgr. Lenka Dalecká
RNDr. Jarmila Elbelová, Ph.D.
Mgr. Barbora Havířová, Ph.D.
Mgr. Petra Holzbecherová
Mgr. Hana Kratochvílová
Mgr. Tamara Lorencová
Mgr. Dagmar Sedláčková
Mgr. Petra Šperková

Co vás čeká aneb tematické plány a hodinové dotace:

Matematika se vyučuje ve všech ročnících 4 hodiny týdně.

1. ročníku se většinu času opakuje a rozšiřuje látka základní školy  (číselné obory, úprava výrazů, mocniny, odmocniny, rovnice, soustavy rovnic). Nově se setkáte se základním pojmem, na němž matematika stojí, s pojmem MNOŽINA a proniknete do tajů výrokové logiky. Naučíte se řešit kvadratické rovnice, budte využívat principu nulového součinu, metody substituce a mnohé další metody. Je třeba to všechno zvládnout poctivě, v dalších ročnících se to vyplatí.

Na začátku 2. ročníku vystřídá počítání rýsování v kapitole PLANIMETRIE. Budou se rýsovat trojúhelníky, mnohoúhelníky, kružnice. Buď ostrou tužkou nebo kružítkem do sešitu, ale také např. v programu Geogebra. Od pololetí  začíná nová, důležitá látka - FUNKCE. Jsou to závislosti, které jsou všude kolem nás. Kdo by dnes například nevěděl nic o exponenciále, byl by každému pro smích. 

Ve 3. ročníku už máte to nejtěžší skoro za sebou. Jen ještě goniometrické funkce a je tu opět geometrie, ale prostorová - STEREOMETRIE. Vyrobíte si tělesa a budete řezat, počítat odchylky a vzdálenosti, objemy a povrchy. Pak to všechno podle Descarta převedete do souřadnic a naučíte se geometrii v rovnicích - ANALYTICKOU GEOMETRII. Místo přímky bude rovnice, místo bodu souřadnice a k tomu všemu VEKTORY.

4. ročník - to už jste zkušení a hravě projdete kapitolami o kuželosečkách (to je kružnice, elipsa, parabola a hyperbola), budte řešit kombinatorické úlohy (permutace, variace, kombinace). Dojdete až k pravděpodobnosti a statistice a k poslední kapitole o posloupnostech. Pokud se rozhodnete pro MATURITU z matematiky, můžete ji mít v podobě státního didaktického testu, kde budete počítat příklady ze všech kapitol uvedených v katalogu požadavků nebo jako ústní profilovou zkoušku, kde je témat mnohem víc, ale u maturity si vylosujete jedno z nich. 

Pokud nebudete maturovat, nevadí, aspoň budete chápat matematické vtipy.

Studijní materiály

Typ předmětu