Francouzský jazyk

Předměty spojené s Francií

Francouzština je volitelný cizí jazyk, který si žák vybírá od 1. ročníku. Vzhledem k tomu, že 99% zájemců o francouzštinu jsou úplní začátečníci,  začínáme s výukou od základu.

Pracujeme s učebnicí Connexions 1 a Connexions 2. Jedná se o francouzskou metodu, doporučenou pro žáky SŠ. Každý díl je zhruba na dva roky. Connexions 2 připravuje na zkoušku DELF - úroveň A2/B1 SERR pro jazyky (společný evropský referenční rámec pro jazyky). Studenti jsou po 4 letech studia připraveni složit maturitní zkoušku na našem gymnáziu.

Francouzštinu mají žáci 3 hodiny týdně, ale již od 2. ročníku si mohou zvolit seminář Francouzské konverzace, 2 hodiny týdně, a v jazyce se tak zdokonalovat.

Hodiny konverzace jsou zaměřeny na konkrétní témata, která korespondují s maturitními okruhy. Žáci si dále rozšiřují slovní zásobu a trénují jazykové kompetence.

V kabinetu FRJ (218) máme i malou knihovničku francouzské literatury, která je studentům k dispozici. 

K výuce samozřejmě patří i mimoškolní aktivity jako zahraniční zájezdy, kino, spolupráce s Francouzskou aliancí, MU ... (viz AKCE). 

Vyučující:

  • Mgr. Daniela Emmertová
  • Mgr. Lucie Truksová
  • kontaktní osoba: Lucie Truksová - ltruksova@gymelg.cz
Typ předmětu