Matematický seminář – 3. ročník

  • Tento seminář je určen studentům, kteří předpokládají studium a vysoké škole technického, přírodovědného, IT nebo ekonomického zaměření a samozřejmě i pro ty, které matematika zajímá. 
  • Bude procvičeno a rozšířeno učivo 2. a 3. ročníku. Bude využíván matematický software Geogebra.
  • Stěžejní kapitoly: funkce, rovnice, nerovnice, stereometrie, komplexní čísla
  • Budou řešeny též úlohy ze sbírek ke státní maturitě.
Typ předmětu