Společenskovědní seminář – 4. ročník

  • Seminář je určen především těm žákům, kteří si zvolili ZSV jako maturitní předmět a rozhodli se pro studium některého společenskovědního oboru.
  • První část semináře je věnována světovým náboženstvím (křesťanství, islám, ...)
  • V další části se žák seznamuje s českou filozofií (Hus, Komenský, Patočka, Bělohradský, ...)
Typ předmětu